Vi har skapat ordning och reda – nu vill vi forsätta!

Vi moderater älskar Nynäshamns kommun. Här finns allt man kan önska sig, med vacker natur, småstadens charm, och landsbygdens lugn. Efter valet 2018 fick vi väljarnas förtroende att börja reformera kommunen och vi förstod att det skulle vara ett omfattande arbete. 

De senaste åren har vi i grunden skapat ordning och reda i kommunens styrdokument och organisation. Några exempel är att vi har tagit fram en ny ekonomistyrning, ett hållbarhetsprogram, en markstrategi och utvecklat en samhällsbyggnadsstrategi. Vi har även startat en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd och lyft kommunen i Svenskt Näringslivs ranking till den högsta nivån på över 10 år. Under nästa mandatperiod vill vi göra verklighet av våra planer att införa ett näringslivscentrum, för att ytterligare skapa mötesplatser och kontakt mellan kommun och näringsliv. Vi har även arbetat med att skapa mer mark för verksamheter, vilket nu leder till utbyggnad av både Kalvö och Vansta verksamhetsområden. 

Inrättandet av Campus Nynäshamn har lyft vår vuxenutbildning och nu finns hela sex stycken yrkeshögskoleutbildningar, lärlingsutbildningar till målare och frisör, högskoleutbildningar till förskollärare, lågstadielärare samt snart även fritidslärare. Utbildning är viktigt och vi arbetar långsiktigt för att lyfta skolan och att skapa möjligheter för fler att hitta vägar in på arbetsmarknaden. 

Vi har även haft mycket att göra när det gäller planeringen och underhållet av kommunens fastigheter, gator och VA-nät. Särskilt skolfastigheterna har varit ett stort problem under decennier, och det har varit högt prioriterat för oss att ta tag i detta. Vi har inventerat behoven, och har nu på kort tid lyckats beta av en tredjedel av underhållsskulden som tidigare växte okontrollerat. Vi har en plan för att den ska vara borta helt till 2030. Detta samtidigt som vi investerar rekordstort i nya lokaler, bygger flera nya skolor och förskolor. Det syns på flera platser runtom i kommunen och ännu fler är i planeringsstadiet – som exempelvis ny skola i Ösmo, ny skola i Sunnerby och en ny förskola i Ösmo vid Viksängen. När den sistnämnda förskolan, renoveringen av Tallbackaskolan, samt förskolan i Sunnerby står klara kan vi äntligen ta bort de sista av de dyra, hyrda paviljongerna i kommunen. 

Vi har skapat större likvärdighet i våra verksamheter, inte minst inom skolan där vi har bättre ordning på stadieindelningar och rektorsområden. Fram till 2018 hade kommunen årligen ett trettiotal ärenden hos skolinspektionen, och vitesförelägganden i miljonklassen. Förra året var de nere i nio ärenden som alla avskrevs, och fram till dags dato så har det bara kommit in tre stycken 2022. Vi har ett betydligt bättre och systematiskt arbete med kvaliteten i skolan, vilket även visar sig i bättre skolresultat och ökad likvärdighet. Det finns givetvis mycket mer vi vill göra och det finns problem i samhället som påverkar även skolan. Mycket av skolans förutsättningar styrs dessutom av lagar och regler som beslutas av regering och riksdag. Det är dock kul att se att mycket går åt rätt håll och personalen i förskolor och skolor gör varje dag ett fantastiskt arbete. 

Vi moderater har tillsammans med våra alliansvänner i KD, L och C styrt kommunen de senaste fyra åren, där det är första gången någonsin som Nynäshamn haft ett styre utan socialdemokrater. Vi har dock styrt i minoritet vilket gör att vi sökt stöd hos andra partier som delat vår syn i olika sakfrågor. Vi har haft bra samtal med flera andra partier och därmed lyckats driva utvecklingen framåt. För även om det kan vara hårda diskussioner i partiledardebatterna på TV så förväntar sig medborgarna att vi lokalpolitiker är pragmatiska och lösningsfokuserade, samt förvaltar de gemensamma skattemedlen på ett bra sätt. Vi har visat att Moderaterna faktiskt är samlingspartiet – på riktigt.

Mycket har hänt på kort tid, men mycket återstår att göra. Vi är dock på rätt väg och vill gärna få ditt förtroende att fortsätta leda denna förändringsresa under 2020-talet. 

Marcus Svinhufvud – Kommunalråd (M)

 

Lär känna Marcus

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.