Varsam utveckling på Trehörningen

"I övervägandet har det även tagits hänsyn till att sökanden har en historia av att vårda och utveckla området på ett bra och hänsynsfullt sätt, där sjukhusparken och badhotellet med kringbyggnader återfått sin forna glans och där även vattentornet återuppbyggts till glädje för många."

Svar till Niclas Sjögren och signaturen Gör om, gör rätt (NP 22/9).

När man läser tidningen så får man ibland en bild som kan vara lite journalistiskt anpassad och jag vet att det är flera än ni som tolkat ett beslut i kommunstyrelsen som startskottet för att bygga hus i anslutning till sjukhusparken på Trehörningen.

Riktigt så är det inte, utan det som nu lämnats av kommunstyrelsen är ett positivt planbesked.

Det är ett första steg, där nästa är att ta fram ett planförslag, som sedan i sin tur ska samrådas i enlighet med plan- och bygglagen, PBL. Att ta fram ett sådant tar uppskattningsvis 1-2 år och i samrådsskedet kan alla och inte minst de närboende komma med synpunkter som ska beaktas i planarbetet.

Därefter ska planen godkännas och i dagens läge vet vi inget om det blir så eller inte och slutligen ska det även ansökas om bygglov. Resan till nya hus vid sjukhusparken är alltså ganska lång och det är i dag lång ifrån klart hur det blir eller ens om det blir.

När det gäller kostnaderna för planarbetet så är det exploatören som står för dessa och inte skattebetalarna.

Sedan är det givetvis inte så att beslutet fattats enbart på grund av tidigare löften från Ilija Batljan, även om han nog i tidigare skede varit positiv till detta. Jag och andra beslutande har givetvis varit på plats för att kunna bedöma frågan och vi har där vägt för och nackdelar mot varandra.

I övervägandet har det även tagits hänsyn till att sökanden har en historia av att vårda och utveckla området på ett bra och hänsynsfullt sätt, där sjukhusparken och badhotellet med kringbyggnader återfått sin forna glans och där även vattentornet återuppbyggts till glädje för många.

Jag tror och hoppas att Trehörningen, på ett varsamt sätt ska kunna utvecklas positivt både för er som redan bor där, för de som eventuellt får förmånen att flytta dit och slutligen även för allmänheten där parken och promenadstigarna även i framtiden kommer att vara kvar som en lugn och stillsam oas.

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande

Dela artikeln

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Mer Nyheter

Bygga och Bo

Öppning av RoRo Hamnen i Nynäshamn

Harry Bouveng (M) var med när Norvikshamn öppnade sin RoRohamn i Nynäshamn! Det betyder också mindre trafik i Nynäshamns Centrum som vi tycker är bra. Harry berättar lite mer i vår lilla videoklipp.”

Vår Politik

Politik är roligt!

Nynäshamnsmoderaterna vill att det ska vara både roligt och intressant att följa oss. Berätta gärna vilken typ av information du skulle vilja se från oss i framtiden?

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.