Så jobbar vi för ökad trygghet i vår kommun.

För oss är trygghet väldigt viktigt, men tyvärr är det inte alla som upplever trygghet i sin vardag. Vi jobbar ständigt med att öka tryggheten och vi vill dela med oss hur man idag jobbar med detta inom Nynäshamns Kommun. 

• Polisen, Nynäshamns kommun och Södertörns brandförsvarsförbund har tätt samarbete och gemensamt medborgarlöfte för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

• Nynäshamns kommun har regelbundna avstämningar med förutom ovan nämnda även andra aktörer såsom Nobina, Securitas med flera.

• Kommunen genomför med olika aktörer regelbundna trygghetsvandringar för att se över belysningar, buskage, med mera. Målet är alltid att åtgärda samtliga uppkomna punkter.

• Kommunen ser även över gatubelysningen varje vecka, samt åtgärder de fel som upptäcks.

• Riktade polisinsatser och hastighetskontroller genomförs på strategiska platser

• Det finns en Grannstödsbil som regelbundet ronderar för ökad trygghet i bostadsområden. Verksamheten är dock vilande för tillfället på grund av pandemin.

• Det finns ett samarbete mellan Nynäshamns kommun och MTR som ansvarar för pendeltåg och perronger.

• Kommunen har avtal med en saneringsfirma och beställer sanering så snart vi blir uppmärksammade på klotter. Klotter har visat sig ha inverkan på den upplevda otrygghet därför har vi som mål att klotter ska anmälas inom 24 timmar till saneringsfirman.  

• Kommunen har väktare som ronderar varje kväll/natt, bevakningsområdet sträcker sig över hela kommunen med fokus på kommunala fastigheter och verksamheter.

• Drygt 2 000 slumpvis utvalda invånare får vartannat år svara på frågor i en trygghetsenkät. Svaren är viktiga i arbetet med att skapa en ännu tryggare kommun. Några av exemplen ovan är också resultatet av svaren i enkäterna.

Vi vill gärna att ni hör av er till oss med förslag på hur vi kan jobba för att öka tryggheten i vårt samhälle. Du kan enkelt kontakta oss direkt i formuläret och självklart kan du vara anonym. 

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.