Att leda i en föränderlig tid

Nu har det snart gått en mandatperiod och söndag den 11 september går vi till valstugorna eller som många väljer att göra redan nu genom möjligheten att förtidsrösta. Vi politiker är inne i en intensiv valrörelse, vi vill väldigt gärna berätta för er om de budskap som vi prioriterar i arbetet framåt under nästa mandatperiod.

Sitter just nu vid mitt köksbord och tänker att denna mandatperiod har verkligen saknat motstycke! Vi har kämpat med en pandemi och det har startat ett fruktansvärt krig i Ukraina inte alls långt bort från oss. Jag känner därför att jag istället för att skriva om framtiden vill berätta vad vi faktiskt gjort inom Socialnämnden som jag varit med och lett tillsammans med mina Moderat och allianskollegor. 

Jag vill börja med att tacka alla medarbetare, utan er hade vi aldrig klarat detta! Jag vill verkligen lyfta er alla som på olika sätt tog oss igenom pandemins värsta tider. Vi ska tillsammans vara så stolta för hur vi i Nynäshamn agerade när vi såg pandemin komma. Snabba beslut om viktiga insatser och åtgärder och ni helt underbara medarbetare som kämpade för våra vårdtagare och brukare. Mitt innerliga och varma tack till er alla!

Det jag även vilja lyfta fram är den förändringsresa som Socialförvaltningen i Nynäshamn gjort under dessa år. När vi tog över så var Socialförvaltningen en organisation där det fanns ett stort behov av en förändringsresa. Vi fick ganska snart en ny socialchef som tog ut riktningen framåt. Och vilken resa ni gjort! Socialförvaltningen är idag en helt annan organisation där nya riktlinjer och strukturer inarbetats. Ni har verkligen gjort en helt fantastisk resa som ni ska vara stolta över!

Vi har tillsammans mycket kvar att göra, men vi är på god väg. Vi upphandlar just nu ett särskilt boende (äldreboende) med 55 platser, för vi vet att 2029 så kommer vi har ett större behov och några av de särskilda boenden vi har idag har ett stort behov av att ses över. 

Vi har utökat samverkan mellan Socialnämnden och Barn och Utbildningsnämndens verksamheter med målet att tidigt upptäcka barn och unga som av olika orsaker behöver stöd och insatser. Vi har en ny arbetsmetod ”Nynäshamnsmodellen” som ger ett tydligt arbetssätt för samarbete även med aktörer utanför kommunen såsom polisen och vården. Vi politiker har också gemensamma forum och utbildningar där vi tillsammans får en inblick i vilka förutsättningar som förvaltningarna behöver för ett fortsatt arbete framåt. Det här är viktigt och riktigt bra för våra barn och ungdomar.

Vi har även öppnat ett gruppboende i nya höghuset vid Sjötelegrafen. Riktigt roligt att få ett helt nytt boende för våra brukare och arbetsplats för våra medarbetare. Vi har ett behov av flera gruppboenden i kommunen och ett arbete pågår för att nå dit. 

Vi har även ett stort behov av att bli fler medarbetare. Vi har idag utmaningar med rekrytera bland annat sjuksköterskor och socionomer. Detta är något vi delar med övriga Sverige och vi ligger geografiskt även lite utmanande till. Här pågår det också ett arbete där många kreativa förslag finns. Vi behöver samtidigt arbeta med arbetsmiljöfrågor så att ni som arbetar hos oss vill stanna kvar och trivs på arbetet. 

Vi är verkligen på rätt väg men vi har mycket kvar att göra. Jag hoppas att vi får förtroendet att fortsätta denna förändringsresa efter valet. Nynäshamn är en helt fantastisk kommun att leva, verka och bo i och vi ska göra allt vi kan för att utveckla och driva kommunen framåt.

Anders Karlsson (M)

Kommunfullmäktigekandidat 

Lär känna Anders

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.