Så ska vi förbättra skolan för barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

Svar till Mamman som skriver om ADHD och Autism i NP 25 mars.

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/insandare-satsa-mer-resurser-pa-att-stodja-barn-med-autism-och-adhd

Tack för en mycket bra insändare i ett ämne som ligger många, även mig, varmt om hjärtat. Jag har full förståelse för att situationen, som delas av många föräldrar, kan kännas svår.

Skolan ska erbjuda undervisning på ett likvärdigt sätt till alla barn, vilket inte betyder likadant till alla. Många barn behöver olika anpassningar på grund av olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Statistiken visar dessutom att Nynäshamns kommun har en väldigt hög andel barn som har särskilda behov av just anpassningar i skolan. Vi har duktig personal som jobbar med detta dagligen, både lärare, men även t.ex. kuratorer, psykologer och fritidspersonal. Men det är inte alltid som det fungerar optimalt direkt, och man behöver jobba långsiktigt för att det ska fungera bra för alla barn. De barn som har särskilt lätt för vissa ämnen behöver också utmaningar för att fortsätta utvecklas. Så det ställs stora krav på skolan att kunna möta alla barn utifrån deras förutsättningar.

För något år sedan öppnade Stormogården, som erbjuder en lugnare miljö för elever i årskurs 7-9 med stora behov. För bara några månader sedan öppnade dessutom Lillmogården, på Utsikten, som är till för de yngre barnen i grundskolan. Utöver detta så görs mycket ute på skolorna, men jag förstår att det inte alltid räcker till. Åtminstone inte direkt.

Vi har även ett närvaroteam och psykologteam som blir mer och mer samspelta med skolorna och har fått långsiktighet i verksamheten. För några år sedan stod kommunen utan såväl skolpsykolog som närvaroteam, så det är ett stort steg framåt att vi har fått kontinuitet på det området.

Jag har i rollen som ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden haft mycket att hantera under de senaste två åren. Det har handlat mycket om lokaler, och vi har utrymt de lokaler som haft svåra mögelproblem, eller andra problem som riskerar hälsan för barn och personal. Med beslut som fattats, och som är på gång, så kommer vi att utöka antalet skolplatser, och därmed även möjliggöra att vi kan minska klasstorlekarna. Jag håller med dig om att det inte är rimligt att vi ska behöva ha 30 barn i klasserna. Sen har vi som sagt öppnat Stormogården och Lillmogården, och min förhoppning är att vi på sikt ska kunna få en resursskola i Nynäshamns kommun, som kan ha fokus på t.ex. autismspektrat. I dagsläget får man pendla långt från Nynäshamn för att få tillgång till sådana skolor. Det finns aktörer som skulle kunna etablera sig, men vi har länge haft ett motstånd mot fristående aktörer hos den tidigare majoriteten. Därav bristen på fristående alternativ i Nynäshamn kommun. Det finns även motstånd hos nuvarande regering och Skolverket, vilket gör att det är svårt generellt för dessa aktörer, som många gånger kan erbjuda något som kommunerna inte har möjlighet att ordna inom den kommunala verksamheten. Vi har inte heller majoritet nu, utan alliansen styr i minoritet, vilket betyder att det tar lite längre tid att genomföra förändringar. Men från politiskt håll så ställer vi nu om organisationen och sättet vi arbetar på. Framför allt för att få bättre styrning av ekonomin, som lägger grunden för alla satsningar på kommunens kärnverksamhet. Vi har t.ex. sparat in ett antal miljoner årligen på att köpa den gamla sjukhusbyggnaden och komma ur ett ofördelaktigt avtal. Vi har även sagt upp hyreskontrakt av konferensrum i Folkets Hus, samt återlämnat ett antal dyra paviljonger inom skolans område. När vi gradvis ställer om och ökar kommunens attraktivitet för företag och fler invånare, så får vi större ekonomiskt utrymme för att lägga på skola, vård och omsorg.  

Politiska förändringar tar tid, och det gäller att prioritera noga. Skolans förutsättningar påverkas av beslut i såväl kommunen som riksdagen, och det är ett område där kraven förändras hela tiden. Men framför allt behöver verksamheterna arbetsro, och förutsägbarhet. Så vi kommer jobba vidare med att skapa goda lärmiljöer, visa stort förtroende för professionen, och gradvis höja resurserna som vi lägger på skolan.

Marcus Svinhufvud, ordförande Barn- och Utbildningsnämnden (M)

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.