NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Trygghet genom välskött kommunal ekonomi


Moderaterna står för en trygg och ansvarstagande politik. Grunden för en väl fungerande kommunalt finansierad verksamhet är en stark ekonomi i ordning och reda. Den styrande socialdemokratiskt ledda koalitionen har visat sig ha bristande kontroll över ekonomin och emellanåt visat betydande underskott, samtidigt som skuldsättningen ökats i samband med fastighetsköp, som genomförts utan att man haft klara idéer om hur dessa ska användas. Vi anser att det inte är politikens uppgift att detaljstyra verksamheter. Istället är uppgiften att ställa relevanta krav och att följa upp kommunens verksamheter.


Ansvarsfulla sänkningar av den kommunala inkomstskatten


Lägre kommunalskatt ger den som arbetar större ekonomisk frihet och större möjligheter att själv forma sitt liv och bestämma över sin vardag. Det innebär att arbete blir mer lönsamt oavsett vad man arbetar med eller vad man tjänar. Ur detta perspektiv är Moderaterna det verkliga arbetarpartiet i svensk politik. Större marginaler för alla människor ökar också konsumtionen vilket ger högre välstånd och fler arbetstillfällen. Samtidigt är hållbarhet och långsiktighet viktigt. Vi förespråkar därför ansvarsfulla och fullt finansierade skattesänkningar. Genom ytterligare effektiviseringar och konkurrensutsättningar tror vi att det går att höja kvaliteten på våra kärnverksamheter samtidigt som vi kan minska administration och skapa utrymmer för sänkt skatt. För mandatperioden har vi som målsättning att under dessa förutsättningar kunna sänka skatten med 25 öre.