Näringsliv och Arbete

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Underlätta nyföretagande och arbete

Grunden för vår välfärd är arbete och företagande. Vårt välstånd utgör summan av de ansträngningar som människor gör i form av utbildning, arbete, innovationer och risktagande. Att stimulera tillväxt och arbete är därför hörnstenar i Moderat politik.

Entreprenörskap, företagsamhet och innovationer är avgörande för tillväxt och välfärd.

En politik för full sysselsättning går hand i hand med en politik som underlättar för företagande och gör det enklare att anställa.

Nynäshamn är en kommun med ett starkt lokalt näringsliv som till stor del utgörs av småföretagare. Vi värnar redan etablerade företag och är noga med att poängtera att kommunen är en serviceorganisation för dessa, samtidigt som nyföretagande måste uppmuntras.

Grunden för oss är att alla företag är välkomna till Nynäshamn kommun. Finns det inga företag finns det inga arbeten.  För att uppnå detta krävs en hög servicegrad och en kommun som är lätt att komma i kontakt med Vi har efter valet är en Näringslivsberedning tillsatt, med uppgift att driva på utvecklingen av näringslivet i kommunen. Beredningen har tillsammans med förvaltningen tagit fram en Näringslivstrategi och en handlingsplanför att utveckla kommunens förmåga för ett bättre näringslivsklimat.

Praktikplatser och riktiga sommarjobb för unga

Framöver väntar allt större pensionsavgångar sett utifrån kommunmedborgarnas nuvarande ålderssammansättning. Nynäshamns kommun måste därför bli en mer attraktiv arbetsgivare för att säkerställa kompetensväxlingen. Ett sätt att bli det – samtidigt som vi kan underlätta för unga människor att få in en fot på arbetsmarknaden – är att även fortsättningsvis, erbjuda praktikplatser och riktiga sommarjobb i den utsträckning det finns möjlighet och relevanta arbetsuppgifter. Vi vill se ökade kontakter med näringslivet, universitet och högskolor för att kunna erbjuda möjlighet till praktik, examensarbeten.

Nyheter inom Näringsliv & Arbete

Näringsliv & Arbete

Vi besökte Coop Spångbro

Härligt företagsbesök i Sorunda hos Coop Spångbro.  Affären som har blivit lite av en knutpunkt för kommundelen Sorunda.  Här kan man förutom att handla mat,

Läs mer »
Näringsliv & Arbete

Bättre möjligheter till nytt arbete

Moderaterna i Nynäshamn vill förbättra möjligheterna för arbetssökande att få ett nytt arbete.Därför vill vi att:  arbetsförmedlingen öppnar ett servicekontor i Nynäshamn  vår lokala arbetsmarknadsavdelning

Läs mer »
Centrum stadsmiljö nynäshamn
Näringsliv & Arbete

Tack alla sommarjobbare!

Vi vill utföra ett stort tack till alla ungdomar som sommarjobbade hos kommunen, samt deras handledare! Vi gjorde en litet collage så alla kan se

Läs mer »

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.