Ny politisk nämnd ska ge fler framtidstro

Nynäshamn var under mycket lång tid en utpräglad industristad, där en stor del av befolkningen arbetade åt ett fåtal stora arbetsgivare. Numera jobbar många i mindre serviceföretag eller driver eget. Åtskilliga pendlar till arbetet eller jobbar på distans. Arbetsmarknaden ställer i dag allt högre krav på kompetens och utbildning.

Den snabba omvandlingen av näringsliv och arbetsmarknad ställer också högre krav på kommunen. Vill vi ha ett samhälle där ingen lämnas efter och där alla människor kan komma till sin rätt och försörja sig själv, så måste vi hitta nya sätt att arbeta som ger kommunen kraft att göra skillnad och ge fler invånare anledning att känna framtidstro.

Från den 1 juli skapar vi därför en helt ny politisk nämnd som samlar ansvar, kompetens och resurser för att göra det lättare för alla i kommunen att försörja sig genom eget arbete. 

Nämndens uppdrag blir att den som i dag är arbetslös ska hitta ett jobb. Den som i dag behöver ekonomiskt bistånd ska kunna försörja sig själv. Den som påbörjat gymnasiet ska ta sin examen. Den som vill flytta sitt företag hit ska känna sig välkommen. Den som vill starta eget ska våga ta steget. Den som drömmer om en annan karriär ska våga byta.

Det finns en bred politisk samsyn i kommunen om att näringslivsklimatet behöver stärkas. Vi har kommit en bra bit på väg, men har fortfarande mycket kvar att göra. En viktig uppgift för den nya nämnden är därför att fortsätta ha en nära dialog med Nynäshamns företagare.

Nynäshamns kommun är fantastisk och har en enorm utvecklingspotential som besöksmål. Den nya nämnden kommer att ha ett övergripande ansvar för besöksnäringsfrågor, där bland annat gästhamnen och turistbyrån ingår.

Gymnasiet behöver stärkas och utvecklas så att så många som möjligt tar sin examen. Det är viktigt att eleverna uppmuntras att läsa utbildningar som de både känner ett intresse för och kan omvandla till ett jobb eller vidare studier. 

Det är också viktigt att vår unga uppmuntras att söka sitt första sommarjobb. Sommarjobben i kommunen behöver utvecklas och anordnas i nära samverkan mellan kommun och näringsliv.

Arbetsmarknaden utvecklas snabbt. Om vi ska kunna möta den efterfrågan på kompetens som finns hos arbetsgivarna krävs goda möjligheter till kompetensutveckling inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola. Campus Nynäshamn har det senaste året utvecklats med en rad nya utbildningar, vilket är mycket positivt.

I dag har vi en lägre andel med eftergymnasial utbildning än genomsnittet för kommuner i Stockholms län. För att möta samhällsutvecklingen kommer vi att behöva jobba för att fler i kommunen har en examen från högskolan eller yrkeshögskolan.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ger kort sagt kommunen förutsättningar att stärka jobb och företagande, att göra skillnad för dem som behöver kommunen mest och ge fler invånare anledning att känna framtidstro.

Harry Bouveng (M), ordförande i kommunstyrelsen

Maria Gard Günster (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Mikael Persson (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Antonella Pirrone (KD), ordförande i socialnämnden

Marcus Svinhufvud (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.