Låt Nynäshamn fortsätta på rätt väg

Nynäshamn styrs sedan 2018 av en Allians bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern, efter ett 103-årigt socialdemokratiskt maktmonopol. Att vända utvecklingskurvan för en kommun med närmare 30.000 invånare och 2000 anställda är inte något som görs i en handvändning, men vi gör vad vi kan för att föra Nynäshamn in i framtiden.

Den socialdemokratiska oppositionen gör sitt bästa för att måla upp en bild av att allt står still under Alliansens styre och man lägger även ner mycken energi på att det inte ska hända för mycket.

Men när man nu tittar tillbaka på de snart fyra år som gått, är det inte en bild som stämmer. Nynäshamn rör sig åt rätt håll och med en helt annan fart än tidigare, vilket är frukten av ett målmedvetet arbete för att sätta oss på kartan som en framtidskommun, dit allt fler vill flytta och allt färre vill lämna.

Det råder ordning och reda i ekonomin vilket är grunden till stabilitet och det som ger möjligheter för framtida utveckling. Vi har därför fokuserat på att få till en bättre ekonomistyrning och att få till ordning och reda på våra fastigheter, med planer för hur dessa ska underhållas och utvecklas framöver. Till skillnad från tidigare när det lappades och lagades först när fel och brister sedan länge visat sig, ser vi nu till att underhålla på ett genomtänkt och planerat sätt.

Det händer faktiskt mer i Nynäshamn i dag, än vad det gjort på mycket länge och här är ett litet axplock.

Vi har löst ut en av kommunens historiskt sämsta affärer och förvärvat sjukhusbyggnaden och Alkärrsplan för att kunna utveckla vårt centrum med nya bostäder och verksamheter.

Campus Nynäshamn har startats upp med ett ständigt ökande utbud av kvalitetsutbildningar. Gröndalsskolans matsal och Gröndalshallen har renoverats och skolan har byggts ut. Kyrkskolan i Sorunda och Vanstaskolan har genom gått ett skolhuslyft.

Särskilda undervisningsgrupper (F-6) har inrättats och resursskola (7-9) har startats. Ny förskola med 10 avdelningar och ett pedagogiskt centrum har öppnats på Utsikten. Viaskolans högstadium har fåt nya och moderna lokaler på Utsikten. Gymnasiets sedan många år stängda och utdömda idrottshall har utvecklats till padelhall.

Lotsens demensboende har Silviacertifierats. Stödboende för personer med beroendeproblematik har inrättats. Wifi finns nu i våra äldreboenden.

Renovering av våra VA-anläggningar har kommit i gång. Asfalteringssatsning i tätorterna men även till exempel Lövhagens parkering.

Etapp 1 av Ösmos utbyggnad påbörjad. Källberga påbörjat, där det även blir en friskola och ny idrottshall.

Näringslivsnämnd och förvaltning inrättad. Kalvö och Vansta verksamhetsområden uppstartade.

Prästgården i Nynäshamn upprustad efter många år och nu hem för Sjömanskyrkan. Nynäshamns Sportboende omhändertaget. Ny konstgräsplan på Kvarnängen. Vi har möjliggjort för arrendatorer att friköpa sina fastigheter.

Det här är bara ett par exempel på vad som gjorts och mycket mer är på gång. Oppositionen beskyller oss ofta i hårda ordalag för att vi för en borgerlig politik, vilket vi mer uppfattar som ett kvitto på att vi lyckas. Vi har fått förtroendet att styra kommunen just på grund av att vi i Alliansen har en gemensam ickesocialistisk grundsyn och har gått till val just på att föra en borgerligt inriktad politik för ökad frihet och våra invånares bästa.

Det är givetvis upp till var och en att bedöma skillnaden mellan Alliansen och tidigare styre, men när jag frågar folk på stan, har jag ännu inte mött någon (icke oppositionspolitiker) som anser att det blivit sämre under de få åren med Alliansstyre.

I höst är det val och skillnaden mellan de två alternativen är tydliga.

Socialdemokraterna: Högre skatt och mindre valfrihet.

Allianspartierna: Lägre skatt och större valfrihet.

Valet är ditt, men Nynäshamn är på rätt väg.

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande

Vad har hänt sedan vi tog över?

Del 1

Del 2

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.