KULTUR OCH FRITID

Vi moderater vill erbjuda en meningsfull fritid för alla medborgare oavsett ålder, vare sig du föredrar fysisk aktivitet eller vill uppleva natur och kultur. Vi ser även fördelar med att kulturen förenar och integrerar invånare oavsett ursprung. Vi vill marknadsföra Nynäshamn som en kommun för kultur inom till exempel musik, revy, dans och teater.
Genom att ha ett fortsatt starkt samarbete med föreningslivet vill vi tillföra och bredda aktivitetsutbudet i hela kommunen ytterligare.

Vi vill fortsätta att upprusta och utveckla området runt Kvarnängen till ett aktivt sportcentrum där merparten av idrottsaktiviteter kan utövas. Här finns även en stor möjlighet till fortsatt utveckling i nära samarbete med föreningslivet och skolan. Nynäshamn har genom sin närhet till havet en stor potential att samla allt som

har marin anknytning. Vi har till exempel skärgård, turisttrafik till ett flertal länder, reguljära båtlinjer, ankommande kryssningsfartyg, skeppsvrak för dykarentusiaster, seglingstävlingar, offshoretävlingar, seglarskolor, kanotturism och surfparadiset Torö. Fritidsområdet Lövhagen är ett paradis för alla naturälskare som fortsätter att utvecklas. Det kommer att medföra utökade möjligheter till bad, camping, fler grillplatser, sportaktiviteter och vandringsleder.

Vi fortsätter att utveckla varje kommundel genom aktivitetszoner där vi efter samråd med invånare i närområdet bestämmer vilka aktiviteter eller projekt som ska genomföras. Arbetet är redan påbörjat, men vi vill se detta koncept på ännu fler platser.

Ett breddat kultur-och fritidsutbud samt ett ännu bättre nyttjande av vårt havsnära läge är vårt mål för de kommande åren.

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.