Kultur, Fritid och Turism

Kulturen och fritiden är viktiga områden för oss Moderater Vårt fokus är att både barn och ungdomar kan ta del av ett rikt kultur- och fritidsliv. Genom att stärka samarbetet med föreningslivet och ideella föreningar finns möjligheter att bredda aktivitets utbudet i kommunen ytterligare.
Att upprusta och utveckla kommunens idrottsplatser är en del av vår framtidsplan.
Vi vill befästa Nynäshamn som ett centrum för kulturevenemang inom musik, revy, dans och teater. Vi föreslår bl a att Nynäshamn skall satsa på att bli Södertörns kulturcenter.
Låt oss bygga en utomhusscen i Svandammsparken där alla dessa evenemang kan få möjlighet att visa upp sig för besökare och invånare.


Kvarnängen är redan idag ett uppskattat sportcenter som även är lämpat för läger och fritidsverksamhet. Här finns en stor potential för fortsatt utveckling i samarbete med föreningslivet. Idrotten och dess ledare är i många fall de bäst lämpade att på ett positivt sätt påverka ungdomar på glid och utgör en viktig motvikt till kriminalitet, våld och rasism.
Kulturen förenar oss, den bygger broar och integrerar infödda och nyanlända svenskar. Våra nya invånare kommer till oss med väskan full av erfarenheter. Att dela med sig av varandras erfarenheter och kultur gör att vi alla växer och mognar som människor.


Vi har alla förutsättningar för att etablera Nynäshamn som ett Maritimt center. Vi har skärgård, turisttrafik, reguljära båtlinjer, vi har redan seglingstävlingar, offshore tävlingar, seglarskolor, kanotturism, surfparadiset Torö och dykverksamhet med en mängd skeppsvrak runt hela kusten,.Kan vi dessutom etablera en båtmässa och all kringverksamhet runt olika vattenaktiviteter så kan Nynäshamn på kort sikt bli ett Maritimt center. Det är dags att börja arbeta med att utveckla och dra nytta av kommunens havsnära läge !
Lägger vi samman alla fördelar som ett breddat kultur- och aktivitetsutbud medför så ser vi fram emot en spännande utveckling för kulturstaden Nynäshamn !

Nyheter inom Kultur, Fritid & Turism

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.