Kommunfullmäktige i Nynäshamn sänds live 14 Januari.

Kommunfullmäktige sänds live!

Följ gärna med oss på Kommunfullmäktige som nu fortsätter att sändas live! Vi hoppas på en kväll med bra beslut och bra politiska debatter. 

När: Torsdag 14 Januari kl 19.00

Länk till Kommunfullmäktige Live 

(Du som vill titta på livesändingen via mobilen måste installera appen “Teams”.)

Dagordning:

 1. Upprop och anmälningar om förhinder
 2. Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
 3. Justering av sammanträdets protokoll
 4. Avsägelser
 5. Valärenden
 6. Revisorerna
 7. Inkomna ärenden
 8. Inkomna medborgarförslag
 9. Meddelanden
 10. Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde får väckas, samt behandling av frågor

Beslutsärenden

 1. Överlåtelse av bostadsrätt i fastigheten Månberget 14 mindre

Beslutsärenden, motioner

 1. Svar på motion om kameraövervakning i Nynäshamns kommun
 2. Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om korruption, mutor och jäv
 3. Svar på motion om utbetalning av partistöd
 4. Svar på motion om HBTQ-frågor i Nynäshamns kommun

Interpellationer

 1. Svar på interpellation ställd av Roland Junerud (S) till socialnämndens ordförande Antonella Pirrone (KD) angående hur vi ska säkerställa att våra beslut tas med transparens och i demokratisk ordning
 1. Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) angående hur behöriga lärare i Nynäshamn rekryteras

Dela artikeln

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Mer Nyheter

Trygghet i din vardag

Harry Bouveng: ”Det är allvar på riktigt nu”

“Det är också angeläget att vi stöttar dem som behöver stöd. Du kan erbjuda dina nära och kära och grannen hjälp med att exempelvis handla. Det är också viktigt att handla lokalt för att våra butiker och restauranger ska överleva”

Bygga och Bo

Öppning av RoRo Hamnen i Nynäshamn

Harry Bouveng (M) var med när Norvikshamn öppnade sin RoRohamn i Nynäshamn! Det betyder också mindre trafik i Nynäshamns Centrum som vi tycker är bra. Harry berättar lite mer i vår lilla videoklipp.”

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.