Vi bygger Nynäshamns Framtid.

Utvecklingen av Nynäshamn har börjat och nu fortsätter vi att för bygga framtiden.

  • vi borde etablera Sveriges största solenergianläggning.
  • vi måste lägga all kraft på att ta fram bra verksamhetsmark på rätt ställen.
  • vi måste satsa på att utveckla centrumkärnorna för en ny tid.

Nynäshamn har förutsättningar att bli Sveriges tillväxtkommun. Möjligheter till utveckling är fantastiska. Men då måste vi tillvarata det vi har och skapa förutsättningar.

Nynäshamn, har stora tillgångar i form av sitt läge, centralt i Sverige och nära stora befolkningscentra, en stor hamn, mycket bra infrastruktur och stora marktillgångar. Förutsättningarna kan inte vara bättre. Allt är känt sedan tidigare, men som alltid måste, vi måste agera.
Förutom att utveckla grundskolan, gymnasiet, Campus Nynäshamn och bygga bra bostäder ska vi enligt min mening göra tre viktiga saker som kommer att leda oss in i en ny tid.

För att skapa tillväxt måste vi fortsätta arbetet med att utveckla handeln, skapa verksamhetsmark och starta omställningen inom fossilfri grön energi, vilket vi kan göra genom att skapa egenproducerad solenergi. Arbetet med att utveckla handeln är initierat och pågår för fullt. Vad avser grön energi och verksamhetsmark måste nya initiativ tas.

Fossilfri Grön energi.

Utvecklingen av solenergi går mycket snabbt. För att etablera en solenergipark eller anläggning krävs stora ytor på platser om ligger bra till i förhållande till övrig bebyggelse. Tillgängligt men inte estetiskt störande. De förutsättningarna finns inom kommunen och måste utredas men Nynäshamn har genom köpet av Stockholmsmarken (ca 10 år sedan) på dryga 2400 hektar mycket stora möjligheter att etablera en eller flera större anläggningar för solenergi.

Nynäshamn ska ta ett grepp för att starta en fossilfri grön omställning, en sådan omställning kan vara att ha ambitionen att etablera Sveriges sammanlagt största park för solenergi! Vi har förutsättningar att ta ledartröjan i Sverige inom solenergi. Det är min personliga mening att vi ska göra det men vi får se var det hamnar, frågan måste naturligtvis utredas, vridas och vändas på innan vi kan fatta ett beslut. Såväl inom den moderata sfären som i kommunen. Men om vi ska satsa ska vi göra det ordentligt! Ett mål borde vara att all energi som förbrukas av våra företag borde vara grön. Ett energiinitiativ som med största sannolikhet leder till andra initiativ som kommer att skapa nya jobb, ge oss nynäshamnare något att vara stolta över, helt enkelt en bättre självbild och sist inte minst, ge Nynäshamn ”ny energi” i allmänhet. Vindkraft är kanske också en möjlighet, såväl on- som offshore.

Omställningen till fossilfri grön energi menar jag är en start på en resa för att tänka grönt inom andra områden också. Jag tror att en stor satsning på solenergi kan vara en kickstart för ett nytt sätt att tänka i hela kommunen. Och då menar jag en kick för oss alla Nynäshamn, inte bara den kommunala förvaltningen!

 

Verksamhetsmark

Behovet av verksamhetsmark i Nynäshamn är stort och ökar. Utvecklingen av hamnen i Norvik skapar mycket bra förutsättningar för tillväxt, såväl ekonomisk tillväxt som befolkningstillväxt. Det finns visserligen, inom området för Norvik hamn, detaljplanerat område för verksamhetsmark men det har det gjort sedan 2011 och det är oklart när verksamhet kan etableras på området. För att det ska vara möjligt måste enorma mängder berg sprängas, säljas och fraktas till köpare. Vi kan inte vänta längre nu.


För att säkra verksamhetsmark måste vi arbeta enligt befintliga förutsättningar och tillvarata Nynäshamns intressen på bästa sätt, dvs vi måste arbeta offensivt, marknadsmässigt och strukturerat. Vi måste arbeta på ett annat sätt än vi gjort hittills. Ansvar och samarbeten behöver förtydligas, tid från ide till färdigställande måste kortas, antagna tidplaner hållas och marknadsperspektiven inarbetas i processen.


Det behövs i ett första steg en kartläggning av hur efterfrågan på mark ser ut därefter måste vi ta ställning till vilken typ av verksamhet vi vill ha och vilken verksamhet som är bäst för utvecklingen av Nynäshamn. Hur vi vill att den ska se ut och var den bäst kan placeras. Det behövs alltså en övergripande inventering av var de bästa förutsättningarna finns att etablera verksamhetsmark geografiskt och naturligtvis med hänsyn till övrig infrastruktur. Kort och gott var vi kan göra det bra, snabbt, effektivt och marknadsmässigt.

 

Utveckling av handeln


Förutsättningarna för utvecklingen av handeln i Nynäshamns tätort måste förbättras. Arbetet är som sagt påbörjat och har jag har även tidigare skrivit om det. Men en kort repetition skadar inte eftersom jag anser att det är ett viktigt område för utvecklingen av Nynäshamn som helhet, inte bara för de som bor närmast. Handel och restauranger är viktigt för hela kommunen, oavsett var man bor.


Handelsområdena i centrumkärnorna med hamnområdet och Sjötelegrafen och gamla Nynäsvägen ska utvecklas var för sig men samtidigt samverka för en totalt sett ökad handel i kommunen.
Målbilden av de centrala handelsområdena är platser där aktivitetsnivån ökar markant. Bra mix av handel, restauranger, kaféer, mötesplatser, bostäder och kontor. Områden som vi i Nynäshamn är stolta över och söker upp.
Viktigt att vi i den nuvarande processen med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen skapar förutsättningar för utvecklingen och tar bort de hinder som finns så att bostäder kan byggas, initiativ för att skapa tillräckligt med parkeringsytor kan tas och mycket mer.

 

I NP den 22 januari skrev Christer Otterström från företagarna en artikel som ser möjligheter ”Vi tror på en ljus framtid för Nynäshamns kommun” de möjligheterna ser även jag och har gjort länge.
Låt oss nu ta nya tag och arbeta tillsammans i hela kommunen för att skapa Sveriges bästa kommun att bo, leva och arbeta i.

 

Sammanfattningsvis. Kort och gott ska vi alltså:

  • starta vår resa inom grön energi och etablera Sveriges största solenergipark.
  • skapa mark för etablering av nya företag och för befintlig företagsamhet.
  • utveckla handel och boende i våra centrumkärnor för en ny tid, det arbetet är som sagt pågående.

 

Näringslivsberedningen arbete har visserligen temporärt stoppats av oppositionen men som ni ser har arbetet för att utveckla förutsättningarna för näringslivet och Nynäshamn inte stannat!

Håkan Svanberg.
Moderata tankar för Nynäshamn

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.