Goda möjligheter för Solenergiparker i Nynäshamns Kommun

Utvecklingen av Nynäshamn fortsätter, vi bygger framtiden.

Vi har startat vår resa inom grön energi och vill etablera en av Sveriges största solenergiparker.

Moderaterna arbetar tillsammans med Alliansen för att skapa de bästa förutsättningarna för att Nynäshamn ska bli en riktigt framgångsrik tillväxtkommun. Vår kommun har stora tillgångar genom sitt läge i Stockholmsregionen, våra stora marktillgångar och inte minst, våra goda kommunikationer med omvärlden. För att skapa tillväxt måste vi fortsätta arbetet med att utveckla handeln, skapa verksamhetsmark och inte minst starta omställningen mot hållbar och grön energi. En god början är att skapa egenproducerad solenergi. 

Grön energi är en möjlighet för oss i Nynäshamn.

Utvecklingen inom solenergiområdet går mycket snabbt. Omställningen till grön energi pågår för fullt, inte bara i Sverige utan i hela vår omvärld. Statistiken för nya bilar visar att det i Sverige under de första 4 månaderna såldes fler elbilar än fossildrivna. 

Behovet av elkraft kommer att fördubblas de närmaste åren och de gröna alternativen kommer utan tvekan att växa, såväl på kort som längre sikt

Vi Moderater, tillsammans med Alliansen, tar därför initiativ för att underlätta omställningen i Nynäshamn.

 

För att kunna etablera en solenergipark eller anläggning krävs stora ytor på platser om ligger bra till i förhållande till övrig bebyggelse. Tillgängligt men inte estetiskt störande. De förutsättningarna finns inom kommunens gränser och det arbetet har påbörjats. Vi har därför bjudit in några av de företag i Sverige som arbetar med att etablera Solenergiparker för att ta reda på hur dessa företag bedömer möjligheterna för etablering av solenergi. 

Resultatet från företagens inventering visar att det finns goda möjligheter, de pekar totalt ut 8 olika områden med en total yta på drygt 120 ha. Naturligtvis är detta fortfarande på idéstadiet men ger oss ändå en bra grund att stå på inför vårt fortsatta arbete.

Vi har nu möjlighet att ta ett grepp för att starta en grön omställning. En start för att etablera en av Sveriges största parker för solenergi eller varför inte flera! Vi har goda förutsättningar att ta ledartröjan i Sverige inom solenergi och den tycker vi att vi ska vi ta på oss. Om vi ska satsa ska vi göra det ordentligt. Målet att huvuddelen av all elektricitet som Nynäshamns kommun förbrukar ska vara grön inom 5 år bör kunna uppnås. Men då måste vi börja nu! Förutom att anlägga solenergiparker ska vi fortsätta vårt pågående arbete med att bygga solpaneler på de fastigheter där det är lönsamt att göra det. 

Vi menar att omställningen inom grön el-energi är en start på en resa för att tänka mer klimatsmart även inom andra områden. Ett energiinitiativ som driver på den gröna omställningen, något som vi kan vara stolta över. Vi är övertygade om att en stor satsning på solenergi kan vara en kickstart för ett nytt sätt att tänka i hela kommunen. Och då menar vi en kick för oss alla Nynäshamn, inte bara den kommunala förvaltningen!

Håkan Svanberg (M)

Vice Ordförande i Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden

Otto Svedenblad (M)

Vice Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.