Ett hållbart samhälla i tillväxt

Rationellt och långsiktigt miljöarbete

I vårt Nynäshamn ska det vara lätt att göra korrekta val. Vårt miljöarbete präglas av en långsiktig helhetssyn och bedrivs rationellt. Vi vill se en kommun som utvecklas i samspel med den enskilde människan, naturskydd och miljöhänsyn. Vår utgångspunkt är att det ska gå att leva, bo och trivas i hela kommunen.
Vi vill gärna att en ökande del av upphandlade livsmedel till kommunens verksamheter också är lokalt producerade.
Vi avvisar bestämt miljöåtgärder i form av ideologiskt motiverade symbolhandlingar. Miljöpolitik är för oss inte ett redskap man kortsiktigt använder för att ta hem politiska poäng. Det vinner inte miljön på utan bara de som vill använda miljön som argument för ett radikalt annorlunda samhälle.

Rätt val för en hållbar utveckling

Det ska vara enkelt för var och en av oss att välja rätt. Människans vilja, förmåga och ansvarstagande är förutsättningar för en hållbar miljöutveckling. Kommunen är medborgarnas serviceorgan. Kommunen ska verka för att göra kunskapen om miljöfrågor mer lättillgänglig för enskilda, företag och organisationer. Information till företagen är också viktig för att förebygga miljöbrott. Samtidigt finns det områden där kommunen måste ta sitt ansvar för att människor ska ha möjligheten att göra rätt. Därför vill vi exempelvis se över möjligheten till ytterligare båttvättar på strategiska platser i kommunen och att införa bättre avfallshantering av båtslam i våra gästhamnar.

Att bo i samspel med naturen

Nynäshamn är en till ytan stor kommun med en unik blandning av skärgård, tätort och landsbygd. En av politikens viktigaste uppgifter är att säkerställa att människor kan leva och bo i hela kommunen. Det ställer stora krav vad gäller vatten- och avloppsfrågor. Dålig rening av avloppsvatten från äldre, enskilda avlopp bidrar till utsläpp av kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och skärgårdsvatten. Stora miljövinster kan därför nås genom att säkerställa miljöanpassade och väl fungerande vatten- och avloppslösningar där det inte går att ansluta sig till det kommunala Va-nätet. Dessa frågor ska inte vara en begränsning för människor att kunna leva och bo i hela kommunen. Vi vill att det ska finnas möjlighet att använda funktionella vatten- och avloppslösningar som passar varje enskilt fall, oavsett om det är anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller småskaliga lösningar, till exempel slutna tankar och miljögodkända minireningsverk.

Nyheter inom Ett hållbart samhälle i tillväxt.

Barnomsorg & Skola

Rätt att renovera Tallbackaskolan.

Under förra veckan fattades ett viktigt och glädjande beslut i Kommunstyrelsen om Tallbackaskolans framtid. Efter lång väntan röstade en majoritet för att slutföra renoveringen av

Läs mer »
Ett hållbart samhälle i tillväxt

Invigning ny färglinje Nynäshamn-Rostock

Harry Bouveng (M) vår kommunstyrelseordförande har idag varit med och invigt den nya Hansa Destination, färjelinje mellan Nynäshamn och Rostock! Där han också fick möjlighet

Läs mer »
Ett hållbart samhälle i tillväxt

Verksamhetsmark och Solcellsinfrastruktur

Den 19 Februari 2021 presenterade Alliansen ett nytt uppdrag, och det godkändes genom Kommunstyrelsen. Nedan kan ni läsa självaste uppdraget. avs. inventering av mark för verksamhetsområden

Läs mer »
Bygga och Bo

Vi bygger Nynäshamns Framtid.

Ett mål borde vara att all energi som förbrukas av våra företag borde vara grön. Ett energiinitiativ som med största sannolikhet leder till andra initiativ som kommer att skapa nya jobb, ge oss nynäshamnare något att vara stolta över, helt enkelt en bättre självbild och sist inte minst, ge Nynäshamn ”ny energi” i allmänhet.

Läs mer »
Bygga och Bo

Öppning av RoRo Hamnen i Nynäshamn

Harry Bouveng (M) var med när Norvikshamn öppnade sin RoRohamn i Nynäshamn! Det betyder också mindre trafik i Nynäshamns Centrum som vi tycker är bra. Harry berättar lite mer i vår lilla videoklipp.”

Läs mer »

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.