Vi står enade bakom kommunens tjänstemän

Harry Bouveng (M), Marcus Svinhufvud (M) och Per Malmsten (M) skriver i en debatt artikel tillsammans med allianskollegor som förklarar hur vi som förtroendevalda i Nynäshamn bör förhålla sig till kommunala tjänstemän.

Det senaste året har alla förtroendevalda i kommunen genomgått ett program, med externa ledare, som haft namnet ”Den politiska rollen”. Det har funnits ett behov av att förtydliga var gränsen går mellan politik och förvaltning, hur relationen mellan politiker och tjänstemän ska se ut och hur vi politiker bör bete oss mot varandra.

Vi menar att den politiska rollen är tydlig: Vi politiker ska fatta de övergripande besluten om vad som ska uppnås samt följa upp resultat. Förvaltningen jobbar självständigt med hur vi ska nå dit.

För att samspelet ska fungera och för att kommunen ska nå resultat har vi förtroendevalda inte bara till uppgift att tycka saker i olika frågor, utan också vara bra ledare. Sakpolitik och ideologi är viktigt inom politiken, men ännu viktigare är faktiskt ett sunt politiskt ledarskap som bygger på tillit, respekt och stabilitet:

Vi litar på förvaltningens förmåga.

Kommunens förvaltning samlar en bred expertis och tar vid behov in kunskap utifrån. Vi förtroendevalda hade inte klarat oss en dag utan all denna kunskap. Vi imponeras också av den yrkeskunskap och det ständiga utvecklingsarbete som sker i alla våra verksamheter. Vi litar på tjänstemännens kloka förslag, även de gånger när de säger att vi borde tänka om.

Vi ger beröm offentligt och kritik i enrum.

Vi förtroendevalda har ett ansvar för medarbetarnas engagemang och utveckling och måste visa respekt för alla medarbetare. Det är därför en bra minnesregel att ge beröm inför alla men, om det skulle behövas, ge konstruktiv kritik enskilt och i första hand till förvaltningschefen, inte till enskilda medarbetare. Kritik ska vara utvecklande och konkret, absolut inte svepande och ska definitivt inte framföras i media.

Vi står upp för chefers beslut även när det blåser.

Kommunen fattar hundratals beslut varje dag. För att kommunen ska fungera måste beslutsrätten delegeras till chefer på olika nivå och till enskilda tjänstemän. Ibland får beslut kritik och det kan komma krav på att vi politiker ska ”rätta till” chefers beslut. Då gäller det att vi förtroendevalda har ryggrad och står bakom våra chefer. Beslut ska fattas utifrån regler och fasta rutiner, inte politiskt godtycke. Medarbetare som upplever sig ha ett svagt mandat söker sig snart bort.

Det här är delar av ett politiskt ledarskap som vi tycker ska prägla alla oss förtroendevalda i kommunen, såväl politisk ledning som opposition. Alla är vi ansvariga för att kommunens organisation fungerar, att medarbetarna mår bra och att de känner att deras jobb är meningsfullt.

Harry Bouveng (M), ordförande i kommunstyrelsen

Mikael Persson (L), ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Antonella Pirrone (KD), ordförande i socialnämnden

Maria Gard Günster (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Marcus Svinhufvud (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Per Malmsten (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.