Vi kan få mer för pengarna

VI KAN FÅ MER FÖR PENGARNA

Det har konstaterats att det finns en stor besparingspotential om man ser över inköpsprocesserna. Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för ca 900 miljarder kronor. Det finns bedömningar att stat och kommuner sammantaget skulle kunna göra besparingar på upp till 10%, alltså enorma 90 miljarder kronor.

Under detta och kommande år kommer Nynäshamns Kommun att avtala och inköpa varor och tjänster för runt 2 miljarder kronor. Vissa av avtalen sträcker sig över flera år men upphandlingarna sker under denna period. Skulle vi med utbildning och nytt arbetssätt komma upp i de besparingar som bedöms möjliga talar vi om ca 200 miljoner kronor. Även om vi inte når en sådan besparing på kort tid finns något att sträva efter. Jämför exempelvis med en stor skattehöjning på 1 krona som skulle ge runt 70 miljoner kronor.

Lagen om Offentlig upphandling, LOU, trädde i kraft 1994. Konkurrensverket blev tillsynsmyndighet. Där arbetade jag till min pension 2012 som stf Generaldirektör de sista tio åren. Jag kom att ägna mig mycket åt upphandlingsområdet. Reglerna är inte helt enkla men de finns för att se till att skattebetalarnas pengar används effektivt och ska dessutom ge varor och tjänster till bra kvalitet och rimliga priser. Viktigt är att korruption inte förekommer, det vill säga att ingen ska vid inköp kunna gynna någon eller själv bli gynnad. Följer man inte lagen kan det bli dyrt.

Utan att höja skatten skulle Nynäshamns Kommun få mer resurser till välfärden om vi satsade på att skapa bättre inköpsrutiner och ökade kunskaper i upphandling.

Haninge Kommun och Nynäshamns Kommun har en gemensam Upphandlingsnämnd, Södertörns Upphandlingsnämnd, SUN, och en gemensam förvaltning, Upphandling Södertörn. Både nämnd och förvaltning har de senaste åren arbetat hårt med att ta fram nya styrdokument för inköpsprocesserna. Beslut ska tas i år.

Om vi får ändringarna på plats på rätt sätt finns dessutom möjligheter att stödja näringslivsverksamheten i kommunen. Genom bättre framförhållning när det gäller kommunens olika projekt underlättar det för lokala företag att kunna lämna anbud när kommunen ska köpa in varor och tjänster. Om företag i god tid får information om kommunens planer ökar deras möjligheter att kunna räkna på anbud.

Vi är på rätt väg!

Jan-Erik Ljusberg (M)
Ordförande i Södertörns Upphandlingsnämnd
Kandidat för Moderaterna i kommunfullmäktige
Kandidat för Moderaterna i regionfullmäktige

Lär känna Jan-Erik Ljusberg

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.