Vi höjer inte skatten

Att vi moderater är ett högerparti på den politiska höger-vänsterskalan är något vi står för och är stolta över. Våra värderingar är liberalkonservativa och vi hävdar att individens fri- och rättigheter men även skyldigheter, äganderätten och tryggheten är grundstenar i ett välmående samhälle. Vad som är bra för individen är också bra för kollektivet. Det ska finnas likvärdiga möjligheter för alla att sträva efter och nå sina drömmars mål i livet. Våra politiska motståndare på vänsterkanten har en mer kollektivistisk syn på livet. 

I snart åtta år har Sverige styrts av en regering som arbetat hårt för att finna olika möjligheter till att höja skatter och begränsa individens frihet. Detta trots att vi redan har bland de högsta skattetrycken i världen. Skatter som, oberoende av vad de kallas, skall betalas av någon. Det märks inte minst när man öppnar elräkningen, eller tankar bilen. Svenskarna betalar mer och mer i skatt vilket minskar den individuella friheten och gör alltför många beroende av olika former av bidrag för att få vardagen att gå ihop. Lyckas man trots detta spara undan en slant till ålderns höst eller en regnig dag så beskattas även den hårt på olika sätt.

I detta läge förespråkar delar av oppositionen i vår kommun en höjning av kommunalskatten. Redan idag har vi i Nynäshamn bland de högsta skatterna i Stockholms län. Lägger man dessutom på en hög regionskatt, som måste hållas hög för att bland annat kunna betala miljardbelopp till exempelvis till Skåne, och Västra Götaland genom det utjämningssystem som råder i Sverige, ökar skattebördan på Nynäshamnsborna ytterligare.

Detta vill vi moderater ändra på. Istället för att ta ännu mer pengar från våra kommunmedborgare, hanterar vi de medel som finns på ett ansvarsfullt sätt. Helst av allt skulle vi vilja sänka kommunalskatten redan idag men det är tyvärr inte möjligt med de stora förändringar som behöver göras för att komma tillrätta med decennier av bristande styre i vår kommun.

De senaste tre åren har vi i Alliansen lagt stort fokus på att identifiera och åtgärda de ärvda bristerna i kommunens ekonomi. Det var mycket som sopats under mattan under lång tid. Underhållsskulden inom fastighetsområdet är inventerad och får vi jobba vidare enligt plan så kommer den att vara helt borta om några år. Investeringar i såväl fastigheter, som vatten och avlopp, och andra områden, når nu rekordnivåer. Flera nya skolor och förskolor är på god väg att bli en verklighet. Allt är givetvis inte klart och det kommer ta ett antal år att komma ikapp helt, men vi är på god väg att vända skeppet.

Marcus Svinhufvud (M) – Kommunalråd och ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden
Otto Svedenblad (M) – Ordförande Moderaterna i Nynäshamn

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.