Debatt: ”Dags för oppositionen att ta ansvar – visa att ni vill medverka till vår gemensamma framtid”

Socialdemokraterna brukar se sig själva som ett statsbärande parti och på samma sätt brukar det vara gällande för andra politiska nivåer som regioner och kommuner. Det är nog dessutom relativt allmänt accepterat att socialdemokratin och moderaterna har ett extra ansvar att leva upp till i demokratiska sammanhang.

 

I Nynäshamn har socialdemokratins ställning kanske varit ännu mer stabilt under alla de 103 år man faktiskt varit lika med det styrande partiet. Nu befinner man sig i en annan och lite mer ovan roll som största oppositionsparti, en roll där man varit väldigt mycket i opposition särskilt under det senaste året, där man i princip varit emot det mesta som kommit upp för beslut.

 

God planering är i de allra flesta fall en grundförutsättning för att lyckas med sitt uppdrag, oavsett om det handlar om den privata plånboken eller en stor ekonomi som kommunens. Ju tidigare vi kan göra upp våra planer desto lättare är det att förverkliga dem. I Nynäshamn har kommunfullmäktige antagit nya och bättre regelverk för ekonomistyrning, vilket bland annat innebär att budget ska antas av kommunfullmäktige i juni månad för att sedan justeras och fastställas i november. Budgeten är det planeringsinstrument som den kommunala apparaten behöver för att kunna planera framtiden och utan en budget famlar man helt enkelt lite i mörker.

 

När Alliansen i enlighet med det gällande regelverket lade fram sitt förslag till Mål- och Budget för 2021- 2024 satte Socialdemokraterna, tillsammans med andra oppositionspartier stopp för detta genom att återremittera hela budgetärendet utan att ha några egna förslag till styrning av kommunen. En återremiss innebär i princip att man fördröjer budgetprocessen och försvårar planeringen.

 

Nu i september är det så äntligen dags att behandla Alliansens förslag till Mål- och Budget för de kommande åren och det vore nu klädsamt om Socialdemokraterna, i stället för att bromsa detta ytterligare en gång, tar sitt ansvar och själva lägger fram ett budgetförslag där man ju har möjlighet att visa vilket alternativ man utgör. Här kan man visa hur man vill forma kommunen de närmaste åren och inte minst fördela våra skattemedel på olika kommunala verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg med mera. Sossarna har i våras sagt att anledningen till att man satte stopp för budgetbehandlingen var osäkerheten kring Corona. I själva verket gör just Corona det extra viktigt att verkligen ha en god och tidig planering och det finns dessutom möjlighet att sedan göra nödvändiga justeringar i november om förutsättningarna då förändrats.

 

Socialdemokraterna har under ett antal år förlorat mark till inte minst Sverigedemokraterna i såväl opinion som valresultat. Om man nu inte tar sitt ansvar, presenterar egna idéer och eget budgetförslag så visar man även indirekt att man inte längre har förmågan att ta fram sådana och att man samtidigt lämnar positionen som stats- och ansvarsbärande parti och man gör det då till Sverigedemokraterna, som faktiskt är det enda oppositionsparti som hittills visat att man liksom Alliansen har förmågan att presentera ett eget budgetförslag och alternativ på hur Nynäshamn ska styras. Nu är det nog dags att Socialdemokratin visar sin förmåga att dels ta ansvar, dels presentera ett eget budgetförslag, med sina egna idéer, som kommunfullmäktige sedan kan ta ställning till, i stället för att passivt förhala möjligheten till god planering genom en demokratiskt behandlad Mål och budget för 2021-2024.

 

Visa att ni har såväl vilja och förmåga till att medverka till vår gemensamma framtid i positiv och konstruktiv anda.

 

Harry Bouveng (M) Kommunstyrelsens ordförande Daniel Adborn (L) Kommunstyrelsens vice ordförande

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.