Det går åt rätt håll efter Nynäshamns första två år med Alliansen

Valet 2018 gjorde det möjligt för en borgerlig Allians bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern att ta över styret för Nynäshamn, efter ett 103-årigt socialdemokratiskt maktmonopol.  Att vända utvecklingskurvan för en kommun med närmare 29.000 invånare och 2000 anställda är inte något som görs i en handvändning.

När detta även ska göras med en socialdemokratisk vänsteropposition som över en (val)natt mer eller mindre helt bytt kurs, där de åsikter som gällde före valet när man själva styrde, inte alls gäller när man hamnat i opposition är givetvis också frustrerande.  Man skulle kunna tycka att vi alla borde ha ett hyfsat gemensamt mål och kommuninvånarnas bästa för ögonen och därmed hitta pragmatiska lösningar för att lösa dagens och framtidens problem.  Att vara i opposition behöver inte betyda att man är emot, i princip allt.

Vänsteroppositionen gör sitt bästa för att måla upp en bild av att Alliansen inte får något att hända och lägger även ner stor möda på att det inte heller ska göra det.  Men när man nu tittar tillbaka på det två år som gått, är det inte en bild som stämmer. Nynäshamn börjar röra sig åt rätt håll, vilket är ett resultat av ett målmedvetet arbete för att sätta oss på kartan som en framtidskommun, dit allt fler vill flytta och allt färre vill lämna.

Hur man än vrider på saker fram och åter, är ordning och reda i ekonomin grunden till stabilitet och det som ger möjligheter för framtida utveckling. Vi har därför fokuserat på att få till en bättre ekonomistyrning och att få till ordning och reda på våra verksamhetsfastigheter, med planer för hur dessa ska underhållas och utvecklas framöver. Till skillnad från tidigare när det lappades och lagades först när fel och brister sedan länge visat sig, ser vi nu till att underhålla på ett genomtänkt och planerat sätt.

Det händer faktiskt mer i vår kommun i dag än vad det gjort på mycket länge och här är ett litet axplock.

 • Vi har löst ut en av kommunens historiskt sämsta affärer och förvärvat Sjukhusbyggnaden och Alkärrsplan för att kunna utveckla vårt centrum med nya bostäder och verksamheter.

   

 • Campus Nynäshamn har startats upp med ett ständigt ökande utbud av kvalitetsutbildningar.

   

 • Gröndalsskolans matsal och Gröndalshallen har renoverats och skolan har byggts ut.

   

 • Kyrkskolan i Sorunda och Vanstaskolan har genom gått ett skolhuslyft.

   

 • Särskilda undervisningsgrupper (F-6) har inrättats och resursskola (7-9) har startats.

   

 • Ny förskola med 10 avdelningar och ett pedagogiskt centrum har öppnats på Utsikten.

   

 • Gymnasiets sedan många år stängda och utdömda idrottshall har utvecklats till Padelhall.

   

 • Lotsens demensboende har Silviacertifierats.

   

 • Stödboende för personer med beroendeproblematik har inrättats.

   

 • Wi-Fi finns nu i våra äldreboenden.

   

 • Renovering av våra VA-anläggningar har påbörjats.

   

 • Asfalteringssatsning i tätorterna men även t.ex. Lövhagens parkering.

   

 • Etapp 1 av Ösmos utbyggnad påbörjad.

   

Det här är bara några få exempel på vad som gjorts, trots att en mycket stor del av de kommunala resurserna gått åt till att hantera Coronapandemin på vårt lokala plan, men där ett tydligt ledarskap och duktiga medarbetare medverkat till att vi trots allt och hittills klarat oss bättre än många andra.

Oppositionen beskyller oss ofta i hårda ordalag för att vi för en borgerlig politik, vilket inte är något vi skäms för. Vi har fått förtroendet att styra kommunen just på grund av att vi i Alliansen har en gemensam ickesocialistisk grundsyn och har gått till val på att just föra en borgerligt inriktad politik för ökad frihet och våra invånares bästa.

Med omsorg om medborgarnas plånböcker har vi också valt att inte höja skatten, där en samlad vänsteropposition visserligen har olika idéer om hur mycket den borde höjas, men med det gemensamt att vi med dem i ledningen skulle få den med god marginal, enskilt högsta skattesatsen i länet.

Under 2021 kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla Nynäshamn, förenkla och förbättra vardagen för våra invånare med särskilt fokus på skolan, på våra äldre och på vårt näringsliv.

Harry Bouveng

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.