Nynäshamn är en framtidskommun som ska utvecklas varsamt

Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) skriver i en debattartikel om planeringen av nya bostadsområden i staden Nynäshamn.

Nynäshamn växer och lockar allt fler, som platsen där man vill bo och verka. Att växa och att bli fler är inget självändamål, men en växande kommun ger större möjligheter att ge såväl gamla som nya medborgare en god service såväl kommunal sådan, men kanske främst den som kommer från livskraftiga företag med ett utökat och varierande utbud av handel, service, caféer, restauranger och annat som hör ett modernt samhälle till.

Det finns givetvis många förklaringar till varför Nynäshamn nu lockar så många att vilja flytta hit, men det känns ganska troligt, att man ser de kvalitéer som vi har i dag som en av de viktigaste faktorerna. För Moderaterna och den styrande Alliansen är det grundläggande att på ett finstämt sätt modernisera samhället samtidigt som så mycket som möjligt av de kvalitéer som är viktiga för oss som redan bor här bevaras.

Jag kan dock läsa insändare i denna tidning som målar upp en bild av att den fina sjukhusparken på Trehörningen ska ”skövlas” och träden huggas ner till förmån för okänsligt byggande. När man läser sådant kan den som inte är så insatt förledas att tro att detta är en sanning som ska bli verklighet inom kort.

Turligt nog är det inte så utan handlar om en missuppfattning. Trehörningen är en av Nynäshamns många pärlor, där den privatägda sjukhusparken är öppen för alla och uppskattad som en av flera lugna oaser i kommunen. Här har kommunstyrelsen lämnat ett så kallat positivt planbesked till fastighetsägaren, vilket innebär att vi ger denne, möjligheten att komma med förslag på en framtida utveckling av området. En viktig parameter när planbeskedet gavs, var att samme fastighetsägare tidigare visat sig ta ansvar för att utvecklingen av platsen skett på ett finstämt sätt, där exempelvis kan nämnas återställandet av det kulturhistoriskt intressanta vattentornet.

Ett planbesked är något som ligger väldigt tidigt i processen och det ingår en mängd kontrollstationer där alla har möjlighet att tycka till. Det är långt ifrån säkert att det någonsin blir någon byggnation alls, men om allmänheten och valda politiker låter sig övertygas om att det skulle vara lämpligt, lär det ta kanske 4-5 år eller troligen längre tid.

En annan insändare befarar att en utveckling av gästhamnsområdet skulle medföra något mycket negativt.

Även här skiljer sig bilderna åt. Vi vill se en varsam utveckling av gästhamnsområdet som ska bidra till att området lever året runt och inte enbart på sommaren, som nu är fallet. Vi ser framför oss att det tillkommer nya restauranger, butiker och andra verksamheter som kanske en saluhall med närproducerat utbud. För att ytterligare bidra till att dessa kan verka behövs även ett antal bostäder, men utan att begränsa allmänhetens tillgång till området. Vi ser det även viktigt att få till en bättre koppling mellan hamnen och centrum. Det kommer dock att ta flera år innan man kommer till byggande.

Moderaterna och den styrande Alliansen vill se en positiv och varsam utveckling av hela Nynäshamn. Vi vill möjliggöra för våra invånare och företag att förverkliga sina drömmar. Vi vill vara tillåtande i stället för mästrande. Det är ju faktiskt roligare att säga ja än att säga nej, även om vi måste kunna göra även det när så behövs.

Vi är på rätt väg!

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande

Publicerades i NP 2 Feb 2022

https://www.nynashamnsposten.se/2022-02-02/nynashamn-ar-en-framtidskommun-som-ska-utvecklas-varsamt

 

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.