Så håller skolorna i Nynäshamn på att förbättras

När pandemin börjat släppa greppet om samhället så är det extra kul i min roll att få besöka våra fina verksamheter i kommunen. Jag har haft glädjen att besöka fyra av våra grundskolor de senaste veckorna, och man slås av de fina initiativ som växer fram när skolledning och personal får förtroende och utvecklar verksamheten. Det är inspirerande att se rastverksamheten på Kyrkskolan, där barnen till rasten möts av massor med kul aktiviteter från kick-bikes till schack, eller den nya boden med redskap för lek och spel som nu står på Svandammsskolans skolgård. I skolorna råder mestadels lugn i korridorerna och många klassrum har öppna dörrar. Arbete med Grön Flagg pågår på flera håll och där barnen lär sig om hållbarhet, hälsa och mänskliga rättigheter. I Sunnerby väntar man på certifieringen till hösten, och på Svandammsskolan bygger barnen insektshotell vilket uppmärksammas av media. Det märks att grundskolorna på många sätt är på väg mot rätt håll.

Vi ser hur de små undervisningsgrupperna på Stormogården och Lillmogården fått god effekt och hjälper de elever som har lite större behov av stöd. Barn- och utbildningsnämnden följer löpande rapportering av kränkningar och till majnämnden får vi rapporteringen om anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Dessa anmälningar låg 2017 på 30 st, och 2018 på 27 st. Redan 2019 var antalet halverat, och 2021 var det endast 9 anmälningar. Under 2022 har det kommit in tre anmälningar. Alla ärenden tas förstås på allvar, men de som avslutats sedan den senaste rapporteringen har avskrivits utan anmärkning från skolinspektionen. Kontrasten är stor jämfört med hur det såg ut för några år sedan, då kommunen regelbundet både fick anmärkningar och vitesförelägganden på miljonbelopp. De som vi ärvde 2019 är dock nu avskrivna då tillräckliga åtgärder satts in.

Vi ser en ökad likvärdighet mellan våra högstadieskolor. Resultaten kunde förr skilja enormt vissa år, vilket pekade på brister i just likvärdigheten. Prognosen för årets nior visar att det nu skiljer väldigt lite mellan skolornas resultat. Det ska inte vara skillnad i kvalitet mellan skolorna, även om lika inte betyder likadant och de unika fördelar som våra olika skolor har även ska värnas.

Saknas det då problem i våra skolor? Nej, det finns fortfarande mycket att göra, och det kommer alltid att finnas att göra. På Gröndalsskolan har de haft ombyggnationer i flera år, och nu byggs en ny lågstadieskola och multisportarena på skolan. De färdigbyggda delarna blir jättefina, men det är förståeligt att det är vissa besvär under byggtiden. I Ösmo väntar man på den nya skolan, och på renoveringen av Tallbacka. Samma i Sunnerby där arbetet med att planera för den nya skolan pågår för fullt, samtidigt som byggnation av den nya förskolan. Vi jobbar även hårt för att hitta en närmare lösning för skollokaler till Viaskolan, istället för de som nu hyrs på Utsikten. Men det finns en långsiktig plan, och i de flesta fall är processerna igång. Mot slutet av 20-talet kommer vi att vara klara med både underhållsskulden i våra fastigheter, och med byggnation av nya skolor och förskolor.

Det är självklart att det förekommer störningar i skolorna, men det märks stor förbättring på många håll. Kvalitetsarbetet har de senaste åren fått större fokus, och ligger till grund för den verksamhetsplan som verksamheterna har att luta sig mot. De som arbetar inom skolans verksamheter gör ett fantastiskt jobb varje dag och det finns så mycket bra som sker i våra skolor som förtjänar att lyftas.

Vi moderater arbetar hårt lokalt med att få ordning på kommunens ekonomi, och för att ge skolan förtroende att utvecklas, ändamålsenliga lokaler, och framtidstro. Det behövs dock även en ny regering som kan öka skolinspektionens resurser, återupprätta fokus på kunskap, minska lärarnas administrativa börda, förstärka lärarutbildningen, och se till att tidiga insatser prioriteras. Det är några exempel av de 200 reformförslag som Moderaterna går till val på i årets riksdagsval.

Besöken i våra skolor ger hopp och framtidstro, och det märks att vi är på rätt väg.

Marcus Svinhufvud (M) – Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.