Rätt att renovera Tallbackaskolan.

Under förra veckan fattades ett viktigt och glädjande beslut i Kommunstyrelsen om Tallbackaskolans framtid. Efter lång väntan röstade en majoritet för att slutföra renoveringen av huvudbyggnaden, Storbacka, så att det äntligen skall gå att flytta in i lokalerna igen.

Storbacka har nu stått tom i sex år och är ytterligare en i raden av skolor och förskolor som tyvärr fått evakueras på grund av bristande fastighetsunderhåll. Efter evakueringen 2016 fanns inga planer för att ersätta lokalerna och i avvaktan på beslut i frågan har tillfälliga paviljonger, använts för undervisningen. Personal och skolledning har dock hela tiden varit tydliga med att paviljongerna inte är optimala och att de längtar efter att få flytta tillbaka till den riktiga skolbyggnaden. Med beslutet förra veckan kan detta äntligen bli verklighet.

Nu har dock Socialdemokraterna, kommit fram till att de i stället vill riva Tallbackaskolan och bygga en ny stor skola för 600 elever. De har dock inte presenterat vare sig kostnad eller tidplan för en sådan åtgärd. Att det blir avsevärt dyrare och mer tidskrävande är dock ställt utom allt tvivel.

Att vår kommun hade ett nedprioriterat och eftersatt underhåll var något vi i Alliansen kände till när vi tog över 2018.  Det spekulerades länge om storleken på kommunens underhållsskuld – det vill säga hur mycket fastighetsunderhåll som borde gjorts tidigare år men inte genomförts. Vi i Alliansen förstod att skulden var stor och att det fanns mycket att göra. Den skolhusutredning som togs fram 2014 gömdes undan för den hade varit en risk för det socialdemokratiska maktinnehavet inför det stundande valet. Istället avstod man från att renovera, undersöka behoven, eller planera för framtiden vilket medförde att ett antal förskolor och skolor fick evakueras akut på grund av mögel och fukt.

Sedan förra valet har vi arbetat med att ta reda på hur stor underhållsskulden faktiskt var. Den visade sig vara 390 miljoner – en stor summa för en kommun i vår storlek. På tre år har vi nu lyckats minska skulden med en tredjedel, så det återstår 260 miljoner. Vi har även lagt en plan för att beta av skulden helt under de kommande två mandatperioderna. Prioriteten har varit att hantera våra fastigheter i rätt ordning. Vi har rivit Humlegårdsskolan, Lilla Gröndal, Hallängens och Sunnerby Förskolor – som var i sämst skick. Det byggs redan nya permanenta skolbyggnader som ersätter dessa. Fler skolplatser har upphandlats i Nynäshamn, och beslut är fattat att bygga en ny F-6-skola i Sunnerby som kan ersätta både Kyrkskolan och Sunnerbyskolan. Gröndalsskolan har renoverats bit för bit, och nödvändiga renoveringar har gjorts på många fler skolfastigheter. Det har skapats förutsättningar för två fristående förskolor att etablera sig nära Sjötelegrafen och en kommunal förskola har öppnat på Utsikten. Mycket är gjort och det mycket kvar att göra. 

Vår uppfattning om politik är nämligen att det handlar om att prioritera och prioriterar man allt så prioriterar man ingenting. Vi är ödmjuka inför det svåra utgångsläget vi ärvde men är optimistiska inför möjligheterna att lösa problemen. Vi vill därför fortsätta den förändringsresa som vi påbörjat, för att skapa bättre förutsättningar för skolorna, våra elever och vår personal i Nynäshamns kommun. Både på kort och lång sikt. Renoveringen av Storbacka är ett viktigt steg på den resan.

Marcus Svinhufvud (M) – Kommunalråd

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.