Raoul Wallenbergskolan öppnar nya skolor i Källberga, Nynäshamn

Nu tas första spadtaget för en alldeles ny skola/förskola i Källberga, strax norr om Nynäshamn. För byggnation och som hyresvärd står Hoivatilat. Den nya skolan kommer att bli en central plats i det nya bostadsområdet Källberga som ligger strax norr om Nynäshamn. Skolan kommer att rymma både förskola, lågstadium och mellanstadium. Totalt kommer det att finnas plats för ca 500 förskolebarn och elever. 2023/24 inviger Raoul Wallenbergskolan sin nya skola.

Källberga är ett helt nytt naturnära bostadsområde i Nynäshamns kommun, med 10 minuter till Nynäshamn och drygt 30 minuter till Stockholm, som fullt utbyggt kommer att rymma 600-700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, förskola och grundskola, samhällsservice och butiker.

Skolan mitt i byn.
”It takes a village to raise a child” är ett gammalt afrikanskt ordspråk, som uttrycker vikten av att alla vuxna i barnens och ungdomarnas omgivning bidrar till att skapa trygghet och utveckling för dem. I det svenska samhället kan det handla om hem, skola, föreningsliv, serviceinrättningar – både kommunala och privata – bostadsrättsföreningar m fl. Vi driver därför våra skolor enligt devisen ”Skolan mitt i byn”.

Idén är att skolan – både lokalerna och verksamheten – ska vara en gemensam angelägenhet för de boende i det omkringliggande samhället och bidra till att samhället utvecklas på ett sätt som är till gagn för både barn, ungdomar, vuxna och samhället i stort. För att göra detta möjligt etablerar vi ett nära och förtroendefullt samarbete med olika kommunala aktörer, med det lokala föreningslivet, med bostadsrättsföreningar, olika serviceinrättningar och andra relevanta aktörer. Vår ambition är också att skolans lokaler och skolgård ska vara en mötesplats för både barn, ungdomar och vuxna medborgare i området.

 

Om Raoul Wallenbergskolan
Raoul Wallbergskolans verksamhetsidé är att erbjuda en sammanhållen skolgång för barn och ungdomar från förskola till grundskolans årskurs 9 och så småningom även gymnasium. Vi drivs av viljan att utveckla en utbildning som håller högsta klass och som förbereder barn och ungdomar för ett gott och framgångsrikt liv i Sverige och på den globala arbetsmarknaden.

Företagets överordnade mål är att varje enskilt barn och elev våra skolor oavsett förutsättningar ska nå sin fulla potential i lärande och personlig utveckling. Vår mission är ”att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor” och våra ledord i detta arbete är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.

 

För ytterligare information kontakta Per Egon Johansson, VD Raoul Wallenbergskolan AB, peregon.johansson@raoulwallenbergskolan.se, +46 733 62 61 91

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.