Planer framöver samt särskolans lokalisering.

Tre politiker från Sorundanet framförde nyligen synpunkter angående särskolans lokalisering i en debattartikel.

Den större delen av särskolans verksamhet i Nynäshamns kommun bedrivs idag på Vanstaskolan. De två delar som evakuerats i omgångar från Tallbackaskolan är just nu mycket riktigt i lokaler i Nornan – dvs. den tidigare sjukhusbyggnaden. Detta pga att lokalerna i Tallbacka är i behov av renovering, och verksamheterna kunde inte vara kvar där. Eftersom det handlat om akut evakuering av de yngre eleverna för några år sedan så fanns inte så många alternativ.

Den långsiktiga målsättningen är att bygga en helt ny skola i Ösmo – vilket vi tagit flera steg för att möjliggöra. Den ska dels ersätta Vanstaskolan, inklusive särskolan, men ska även kunna erbjuda plats för de yngre barnen som nu har sin skolgång i Nornan. Därför är det viktigt att det räknas in vid planeringen av den nya skolan. Tyvärr tar det några år innan den nya skolan är på plats, och ytterligare flyttar för dessa elever innan dess är bäst att undvika.

När det gäller de äldre eleverna på individuellt program på Särskolan Idun så är en lokalisering nära antingen gymnasiet eller Campus att föredra – och det finns behov av mer dialog med verksamheterna, och lyft av båda dessa lokaler innan något kan beslutas definitivt. Den långsiktiga lokallösningen ska förstås ha barnens bästa i fokus.

Vi får komma ihåg att vi gått in i denna mandatperiod med en enorm underhållsskuld, och ett stort antal lokaler som även behöver bytas ut, samt att nya skolplatser behövs pga att befolkningen ökar. Det gör att vi politiker har många beslut att fatta, och många prioriteringar att göra. Lilla Gröndal, Humlegårdsskolan och Sunnerby förskola bedömdes som mest akuta pga problem med inomhusmiljön. Här har vi redan såväl beslutat om och genomfört flyttar.

Så i ett läge där vi behöver fatta en del akuta beslut, och samtidigt planera för framtiden, så har vi dels beslutat att bygga ett nytt Lilla Gröndal, en ny förskola på Humlegårdsskolans tomt, upphandlat skolplatser i tätorten Nynäshamn, samt inlett vägen framåt för att bygga den nya skolan i Ösmo. Samtidigt har vi även äntligen kommit igång med underhållsarbetet av många andra lokaler. Vi har även ambitionen att renovera Tallbackaskolan så att de lokalerna kan användas igen. Vi hade även en plan för Sunnerbyskolan inklusive förskola, som tyvärr stoppades. Under våren kommer vi därför jobba vidare för att ta fram en ny lösning för långsiktigheten i skolorna i Sorunda.

Det ter sig förstås naturligt att om man politiskt jobbar tillsammans för att ta fram de bästa lösningarna i en prioritetsordning, i samarbete med profession och enligt kommunens ekonomiska förutsättningar – så kommer man även få saker gjorda.

I Barn- och Utbildningsnämnden har vi haft flera dialoger kring skollokaler, och jag har även bjudit in till samtal separat med de andra partierna. Alla har inte kunnat träffas ännu, men ambitionen är att ha en dialog och försöka hitta gemensamma nämnare. Vi ser en framtida grundsärskola i anslutning till en ny grundskola i Ösmo, vilket även Sorundanet gett önskemål om i dialogen.  Jag tror faktiskt att det är en syn som de flesta politiska partier – om inte alla – delar. Så låt oss då tillsammans jobba för att den nödvändiga omställningen av våra skollokaler genomförs, och att vi så snabbt som möjligt får den nya skolan i Ösmo byggd.   

Marcus Svinhufvud (M) – Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.