Hållbara lösningar för Nynäshamns förskolor

Hållbara lösningar för Nynäshamns förskolor.

Minskat antal timmar för barn till föräldralediga samt arbetssökande personer.

Inom förskolorna i Nynäshamns kommun jobbar man nu hårt med att fortsätta erbjuda en bra verksamhet och flexibilitet för personalen, barnen och för vårdnadshavare.

I ett läge där personalen måste stanna hemma med minsta förkylningssymptom och med nya riktlinjerna även stanna hemma när sambon är sjuk, så ställer det ännu högre krav på verksamheterna.

Det gör att vi behövde fatta beslut om att tillfälligt minska antalet timmar för barn till arbetssökande och föräldralediga. Det är nödvändigt för att vi ska avlasta personalen under dessa svåra tider. De får nu 22 timmar per vecka istället för 30 timmar per vecka.

Nedstängning av en förskola och öppning av en ny förskola.

Det var en enig Barn- och utbildningsnämnd som i våras drog in tillståndet för en fristående förskola i Nynäshamns tätort. Detta efter nedslag vid tillsyn.

I kombination med att budgetprocessen försenades från juni till oktober – så har även uppstarten av en helt ny fristående förskola försenats. För både kommunala verksamheter och fristående förskolor behöver veta villkoren för att kunna planera verksamheten.

Tyvärr får detta som konsekvens att vi har en ovanligt stor brist på förskoleplatser under våren 2021. Vi jobbar nu för att underlätta en uppstart av den fristående förskolan så snart som möjligt, förhoppningsvis redan nu under våren.

Som alla förstår har vi ett stort behov att utöka platser för förskolebarn och skolelever. Det innebär krav på tydliga prioriteringar eftersom behoven är större än kommunens ekonomiska investeringsramar. Ett etableringsstöd för nya förskolor och skolor inrättas därför att möjliggöra för fler externa aktörer att etablera verksamhet för att möta kommunens stora behov.

Agerar utifrån vad vi tror är bäst för barnen.

Under denna tid valde nämnden att utifrån barnens perspektiv istället ta in lite större grupper utspritt under en kortare period, samt att se över att starta nya grupper där det finns utrymme.

Samtidigt kommer vi fokusera på att antal barn per pedagog ska bibehållas och helst minska. Idag ligger vi i genomsnitt på ca 5,4 elever per pedagog inom förskolan. Med det har vi en placering i mitten om man jämför med övriga länet.

Ett alternativ hade kunnat vara att starta upp en tillfällig verksamhet i delar av gymnasiets lokaler, men det hade inneburit att en helt ny personalgrupp skulle anställas för endast ett halvår. Ett stort antal mindre barn skulle då även få sin inskolning på en plats, i många fall långt ifrån bostadsorten, och med personal och kompisar som de sedan skulle få lämna efter några månader.

Vad gör vi i framtiden?

Det är ingen idealisk situation, men vi jobbar med flera olika alternativ för att lindra detta under perioden som vi står inför. Både med kortsiktiga lösningar, men även med en längre plan som både hanterar underhållsskulden, och skapar nya förskoleplatser på sikt.

Under de senaste åren har vi prioriterat både planering av nybyggnationer samt gjort renoveringar och såklart lagt upp en ny plan för underhåll av våra lokaler. Några exempel är:

  • Vaktbergets förskola fick äntligen under sommaren 2020 en nymålad träfasad. Den hade inte målats sedan invigningen 1988.
  • Sunnerby förskola har fått paviljonger, som kommer att bytas mot en permanent konceptförskola som beräknas stå klar 2022-2023. Vi utökar även antalet avdelningar från fem till sex.
  • Planering är även igång för att bygga en ny förskola på Humlegårdsskolans fastighet. Den beräknas också vara klar inom några år. Under tiden används även lokaler på gymnasiet för evakuering – där Kullsta förskola redan under 2021 kommer evakueras för att kunna totalrenoveras.
  • I Ösmo planeras också för en helt ny förskola, och Vansta förskola får en ny avdelning som ersätter en dyr paviljongavdelning.

Mycket är äntligen på gång, men det kommer att krävas ännu mer.

Nynäshamns kommun växer, vilket är mycket positivt. Förskolan har en resa med omställningen, och tillväxten, men vi rustar för framtiden och för att skapa långsiktighet. Ett välkommet tillskott är det nya pedagogiska centret Insikten på Utsikten, som invigdes den 3 november. En plats för kompetensutveckling – med ett återbrukscenter – som ger verksamheterna ett lyft för lång tid framöver.

Marcus Svinhufvud (M)

Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.