Fristående aktörer ger valfrihet, samt fler skolplatser

Nynäshamns kommun växer så det knakar, och det är roligt att fler vill etablera verksamhet hos oss liksom att bo och leva här. Detta pågår samtidigt som vi gör ett historiskt lyft av våra kommunala skolor, såväl lokaler som verksamheter.

Men vi ser att önskan om valfrihet och andra pedagogiska inriktningar är stor. Idag finns endast en fristående skola i kommunen, och det är den mycket uppskattade Binomen. I övrigt så tvingas man i dagsläget pendla ut ur kommunen för att hitta andra alternativ.

Vi ser därför fram emot etableringen av en ny fristående skola i Källberga, som både kommer att erbjuda skolplatser för de som flyttar till det nya området, men även fler valmöjligheter för resten av kommunen.

Det pågår även en markanvisning i Segersäng, där förhoppningen är att hitta en fristående skolaktör som vill etablera sig, på en mycket pendlingsvänlig plats i kommunen. Skolan har varit utlovad sedan området började byggas, och nu finns äntligen möjligheten att det ska kunna bli verklighet. Det blir i så fall en mindre skola, som kommer att kunna erbjuda närhet till natur, och ett mindre sammanhang.  

Vi ser att dessa fristående aktörer erbjuder såväl valfrihet, som fler skolplatser, i en period där kommunen växer och kommunens fokus behöver läggas på de kommunala skolornas renovering, utbyggnad och nybyggnad.

Vår vision är att vi ska ha en av Sveriges bästa skolor i Nynäshamns kommun, med såväl arbets- som studiero samt riktiga möjligheter att välja. Då behövs alla goda krafter som vill vara med, både politiker, tjänstemannaorganisationen, vår duktiga personal i verksamheterna, och fristående aktörer som vill vara med på resan mot den visionen. Omställningen kommer att ske gradvis, men vi är på rätt väg.

Marcus Svinhufvud (M) 

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.