Etableringsstöd införs för fristående aktörer

Etableringsstöd införs i Nynäshamns Kommun.

Alliansens Budget för 2021 har nu vunnit laga kraft genom Kommunfullmäktige och vi har en del ändringar vi vet kommer göra en positiv förändring för vår kommun. Både kortsiktigt och långsiktigt.

En av dessa nya ändringar är etableringsstöd för nya förskolor och skolor i vår kommun. Etableringsstödet inrättas för att möjliggöra för fler externa aktörer att etablera sin verksamhet i vår kommun. Detta kommer självklart hjälpa oss att möta kommunens stora behov av nya platser för förskolebarn och elever.

Vi bygger samtidigt själva nya förskolor och skolor samt lägger mycket resurser på att renovera befintliga verksamhetslokaler. Men verkligheten är att varken tiden eller ekonomin finns för att vi ska lyckas etablera alla nya förskolor samt skolor som vi kommer behöva

Förskola för 75 barn.

Om man tex ska bygga en helt ny förskola med 5 avdelningar ligger kommunens investeringskostnad på ca 50 Mkr.

Om en privat aktör bestämmer sig för att bygga och driva en liknande verksamhet blir kommunens investeringskostnad ca 450.000 kr per år i 5 år. En summa på ca 2 Mrk.

Ett förenklat sätt att se det är att man räknar ut kostnaden per förskoleplats.

Bygga själv – 670.000kr per förskoleplats

Privat aktör –  27.000kr per förskoleplats.

Som sagt det är tiden och ekonomin vi inte har, därav anser vi att om vi kan få hit privata aktörer kommer vi snabbare kunna erbjuda bättre förskolor och skolor för alla våra barns framtid.

Alliansen vill samtidigt värna valfriheten, och tycker dessutom att det finns många fördelar med att kunna ha möjlighet till alternativ på hemmaplan.

I dagsläget så tvingas man lämna kommunen och pendla långt om man vill ha en annan form av inriktning på utbildningen. För elever som har det tufft i skolan kan t.ex. en nystart  vara bra. Men i dagens läge är de lokala alternativen få, därför ser vi fördelar med att kunna möjliggöra fristående alternativ. Vi som värnar valfriheten menar även att det inte är driftsformen som är avgörande, utan kvaliteten. Här är tillsyn och uppföljning grundläggande.

Den låga skolpengen som ju grundar sig i att våra egna lokaler har varit dåligt underhållna, kommer sakta men säkert ökas i takt med att vi renoverar och bygger nya egna lokaler.

Till dess är etableringsstödet nödvändigt om vi önskar att privata aktörer ska etablera sig här, annars kommer det ta många år innan vi kommer kunna erbjuda mindre barngrupper, bättre arbetsmiljö osv.

Hoppas vi har kunnat förklara lite bättre om etableringsstödet och varför vi är glada att vi har fått igenom det. Ett ytterligare steg i resan mot framtiden.

Harry Bouveng (M)
Kommunstyrelsens Ordförande

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.