Beslut om en ny Lilla Gröndal byggnad

Beslut om en ny Lilla Gröndal byggnad

22 Oktober 2020 kom ett glädjande beslut genom Kommunstyrelsen. De tog ett investeringsbeslut  på 71 miljoner för att återbygga Lilla Gröndal. Enligt förstudierna som har gjorts föreslås en ny byggnad i två plan på ca 1460 km2. Detta kommer bidra att vi kommer få ytterligare 240 nya skolplatser inom ett par år.  

 

Vad händer nu?

Först ska den gamla byggnaden rivas och det kommer ske nu under 2020. Samtidigt börjar projekteringen omgående för den nya byggnaden. 2021 kommer upphandlingen genomföras och målet är att även starta själva byggnationen.

 

Stort behov av skolplatser

Vi har ett stort behov av skolplatser i Nynäshamns Kommun, speciellt just nu i tätorten. Genom detta beslut samt andra planer kommer vi kunna utöka med ca 400 nya skolplatser i Nynäshamns Tätort. Prognoserna visar idag att vi kommer behöva minst 300 nya skolplatser fram till 2028. Vi ser också en ökning av barnfamiljer som flyttar till Nynäshamn vilket är väldigt positivt. Vi rustar för att klara av denna befolkningsökning samt att kunna minsta klasstorlekarna.

 

Varför har vi inte tillräckligt med skollokaler idag?

Som många säkert känner till så har vi varit tvungna att stänga skolor eller avdelningar de senaste åren.  Detta är till stor del på grund av att lokalerna har varit i så dåligt skick.

 

För oss är det väldigt viktigt att vi renoverar eller bygger upp nya miljöer för våra barn och anställda som skapar en trivsam och lärofrämjande miljö. Det är fortfarande mycket som behövs göras men vi är stolta över alla renoveringar som är klara, och redan nu bidrar till en bättre skolmiljö.

Marcus Svinhufvud (M)

Ordförande i Barn och Utbildningsnämnden (BUN)

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.