90 % av kommunens lärare har lärarbehörighet

Alliansen i Nynäshamn har hela tiden haft som vision att öka likvärdigheten i skolorna, och att höja kvaliteten i våra verksamheter. För några år sedan skilde det sig enormt i skolresultat mellan kommunens högstadieskolor. Nu är det glädjande att se att det bara skiljer några få procent i gymnasiebehörigheten. Nivån är jämnare och högre. Det är även glädjande att meritvärdena ökar och att dessa numera ligger klart över riksgenomsnittet. Skolresultaten är förstås det viktigaste kvittot på skolans verksamhet.

Ett annat viktigt område vi haft och har med oss är kompetensutveckling, vilket är grundläggande för att höja både kvalité och likvärdighet. Men det är även viktigt för alla anställda – både undervisande och övrig personal – att kunna utvecklas och växa i sin roll, eller kunna pröva vingarna i en annan roll. Vi har målmedvetet satsat på detta vilket nyligen visade sig i en mätning av LO där vi som arbetsgivare rankades i topp av länets kommuner. Därmed inte sagt att allt är perfekt, men varje steg i rätt riktning gör att vi får lättare att behålla personal, och lättare att rekrytera.

Nyligen startade Campus Nynäshamn – i samarbete med Karlstads Universitet – en högskoleutbildning till lärare i årskurs F-3. Det är ett långsiktigt arbete för att vi ska kunna utbilda lärare på hemmaplan. Vi har även inlett ett samarbete med Stockholms Universitet för att framför allt möjliggöra för lärare att komplettera de sista poängen för att nå sin lärarlegitimation eller behörighet i ämnen som de undervisar i. Det rapporteras även från skolorna att rekryteringsläget på sina håll är bättre än någonsin, och det är ofta flera behöriga sökanden till våra lärartjänster. Vissa tjänster är dock fortsatt svåra att hitta behöriga lärare till, men det är glädjande att det numera är undantag snarare än regel. Faktum är att vi i Nynäshamn just nu är uppe i hela 90 % av våra lärare som har lärarlegitimation. Det är siffror som vi inte varit nära tidigare. 

När Christer Dahl – ordförande i Socialdemokraterna i Nynäshamn – i NP 14/9 – påstår att kommunen ”rekryterar personal som saknar kompetens” och menar att skolan är ett sådant område så blir man därför både undrande och faktiskt besviken. Vilken personal är det som socialdemokraterna menar saknar kompetens? Var fanns deras upprördhet när Nynäshamn för några år sedan hade Sveriges lägsta behörighetsnivå – och det varken fanns utbildningar, kompetensutvecklingsplaner, eller tydlig inriktning i verksamhetsplaner och måldokument? Dahl påstår vidare att det skulle ske medvetna anställningar av obehörig personal, för att spara pengar, vilket ju är precis tvärtemot den verklighet vi nu ser i skolorna. Det är inte heller länge sedan som de påstod att det förelåg en ”lärarflykt” trots att personalomsättningen är lägre än den varit på många år.

I en så stor organisation som Nynäshamns Kommun – med 2000 anställda – så kommer det naturligtvis alltid att finnas saker att arbeta med när det gäller arbetsmiljö och kompetensutveckling, men läget är nu markant bättre än det har varit historiskt. Christer Dahl verkar ha glömt bort att det var hans eget parti som styrde när rubriker om dålig arbetsmiljö dominerade i NP.

Skolorna i Nynäshamns kommun går igenom en hel del nödvändig förändring, även om det förstås kan vara omvälvande för en del av personalen. Men såväl skolresultat som rekrytering och kompetensutveckling går faktiskt nu åt rätt håll. Det är förståeligt att det är besvärligt för Socialdemokraterna att se denna positiva utveckling, eftersom de själva inte ligger bakom den. Att dessutom måla upp en mörk bild av kommunen har varit en röd tråd i socialdemokraternas retorik sedan förra valet. Det är just en sådan tom tunna som Christer Dahl och hans socialdemokrater nu skramlar i. Allt för att skapa en negativ bild, som de tror ska locka väljare, och motivera skattehöjningar till länets i särklass högsta nivåer.

Jag är övertygad om att Nynäshamns kommun är på rätt väg, och att det är en positiv inställning till framtiden som kommer att fortsätta att lyfta vår kommun och våra skolor. Det är också en positiv stämning jag möts av när jag träffar kommunens skolledare. De jobbar målmedvetet tillsammans med sin personal med att ständigt höja kvaliteten i våra skolor. Det betyder inte att det saknas problem, så vi i politiken måste alltid vara lyhörda för att snappa upp behoven och skapa bättre förutsättningar, vilket också görs, i takt med att kommunens ekonomi stärks. Genom ansvarsfullt hanterande av skattemedlen, skapas nu mer utrymme för att stärka skolorna. Det märks inte minst med den stora investeringstakt i skollokaler som nu pågår, men även med att vi nu kan stärka upp med nya elevdatorer, extra satsning på läromedel, stärkt digital infrastruktur, samt inte minst satsningar på kompetensutveckling för vår personal. Sakta men säkert ställer vi om detta, och även om vi inom Alliansen då och då behöver bemöta utspel som Christer Dahls, så hoppas och tror jag verkligen att vår högst kompetenta och hårt arbetande personal, inte tar åt sig av dem. Ogrundade påhopp om bristande kompetens säger mer om Socialdemokraterna än om personalen. Vi ska vara stolta över vår personal, stolta över våra skolor, och ständigt sträva efter att bli ännu bättre.

 

Marcus Svinhufvud (M) – Kommunalråd och Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.