Vår politik

Nynäshamn har unika förutsättningar.  Vi tillhör Stockholmsregionen som är norra Europas mest expansiva, samtidigt som vi via vår hamn har nära till såväl Gotland som Polen och Lettland. Det är också nära till natur och unik skärgård som dessutom kan nås med landburen trafik. Det skapar bra möjligheter för Nynäshamns utveckling.  Efter 103 års socialdemokratiskt styre har Nynäshamn hamnat på efterkälken jämfört med andra kommuner i länet. Vi moderater och Alliansstyret vill ändra på detta och sätta fart på kommunens utvecklingsarbete för att skapa bättre förutsättningar för människor att förverkliga sina drömmar och för företag att utvecklas.

Det ska vara tryggt att bo i Nynäshamn och vårt mål är att kommunen inte i första hand ska uppfattas som en myndighet utan som medborgarnas egen serviceorganisation. Kommunens arbetsprocesser ska vara öppna för insyn och man ska vara säker på att få det stöd och den service man har rätt till. Kommunens tjänster ska konkurrensutsättas när så är möjligt. Vård och omsorg ska ha hög kvalitet så att de behövande och anhöriga kan känna sig trygga. Den mat som serveras i barnomsorg, skola, vård och omsorg ska i möjligaste mån lagas lokalt med företrädesvis närproducerade råvaror. Du ska även känna trygghet när du rör dig ute på gator, vägar och torg med hjälp av trygghetskameror och ökad polisiär närvaro.

Barn och ungdomar ska känna sig trygga under sin utbildning och de ska ha skickliga lärare, som skapar goda förutsättningar för deras framtid. Nya invånare med utländsk bakgrund ska ges förutsättningar för en snabb integration genom utbildning i svenska som i största möjliga mån ska kombineras med arbete. Ordning i den kommunala ekonomin är ett moderat kännemärke som ger trygghet i även i den privata ekonomin.

Moderaterna prioriterar arbetslinjen.. Vi vill göra det mer lönsamt att jobba och skapa bättre förutsättningar för fler företag. Vår politik syftar till att skapa förutsättningar för fler jobb genom att stärka drivkrafterna för att arbeta, underlätta för företag och entreprenörer samt ge tidigt och tydligt stöd till dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

Ordning och reda i kommunens finanser är en grundförutsättning för att samhällstjänsterna ska fungera. Moderaterna tänker vända Nynäshamns nedåtgående ekonomiska spiral, och lägga en grund för god ekonomisk hushållning.  En grund till framgång är att satsa på det som är förutsättningen för tillväxt och framtida skatteintäkter – skola, utbildning, bostadsbyggande och kommunikationer

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.