Nynäshamns Kommun är en plats för hoppfullhet och framtidstro

Vi moderater tycker att Nynäshamn är en av de bästa kommunerna i Sverige att bo, verka och leva i. Vi trivs här och ser att Nynäshamn har unika förutsättningar och möjligheter. Vi tillhör Stockholmsregionen som är norra Europas mest expansiva, och vi har via vår hamn nära till såväl Gotland som Polen, Tyskland, Finland och Lettland. Det är också nära till natur och unik skärgård som även kan nås med landburen trafik. Det skapar bra möjligheter för Nynäshamns utveckling.

Nynäshamns kommun styrdes i över hundra år av socialdemokrater, och samhället präglades alltför länge av en avstannad utveckling. Vi moderater har de senaste åren satt fart på kommunens utvecklingsarbete för att skapa bättre förutsättningar för människor att förverkliga sina drömmar och för företag att utvecklas. Vi ser att den nya politiska inriktningen i Nynäshamn redan börjat ge goda resultat och i flera mätningar ökar andelen nöjda medborgare. Vi har bara hunnit påbörja vår förändringsresa och det krävs tålamod för att vi ska kunna skörda frukterna av det hårda arbetet.

Det ska vara tryggt att bo i Nynäshamn och vårt mål är att kommunen ska uppfattas som medborgarnas egen serviceorganisation. Kommunens arbetsprocesser ska vara öppna för insyn och man ska vara säker på att få det stöd och den service man har rätt till. Kommunens tjänster ska konkurrensutsättas när så är möjligt. Vård och omsorg ska ha hög kvalitet så att de behövande och anhöriga kan känna sig trygga. Du ska även känna trygghet när du rör dig ute på gator, vägar och torg med god polisiär närvaro.

Barn och ungdomar ska känna sig trygga under sin utbildning och de ska ha skickliga lärare som skapar goda förutsättningar för deras framtid. Nya invånare med utländsk bakgrund ska ges förutsättningar för en snabb integration genom utbildning i svenska som i största möjliga mån ska kombineras med arbete. Ordning i den kommunala ekonomin är ett moderat kännemärke som ger trygghet i den privata ekonomin. Moderaterna möter väljarna med jobben som en avgörande fråga och arbetslinjen behöver återupprättas. Vi vill göra det mer lönsamt att jobba och skapa bättre förutsättningar för fler företag. Vår politik syftar till att skapa förutsättningar för

fler jobb genom att stärka drivkrafterna för att arbeta, underlätta för företag och entreprenörer samt ge tidigt och tydligt stöd till dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

Ordning och reda i kommunens finanser är en grundförutsättning för att samhällstjänsterna ska fungera. Moderaterna har de senaste åren vänt Nynäshamns nedåtgående ekonomiska spiral och lagt en grund för god ekonomisk hushållning. En grund till framgång är att fortsätta satsa på det som är förutsättningar för
tillväxt och framtida skatteintäkter – trygghet, utbildning, näringsliv, och attraktivt bostadsbyggande.

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.