Politisk styrning- nämndansvariga

Harry Bouveng
Kommunstyrelsens Ordförande och Gruppledare

Marcus Svinhufvud
Kommunalråd och Ordförande för Barn och Utbildningsnämnden

Fredrik Sönnergren
Ordförande i Kommunfullmäktige

Per Malmsten
Ordförande Kultur och fritidsnämnden 

Anders Karlsson
Vice Ordförande Socialnämnden

Otto Svedenblad
Vice Ordförande Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Håkan Svanberg
Vice Ordförande i Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullmäktige (KF)

Fredrik Sönnergren
Ordförande

Jimmy Norell
1:e vice ordförande

Harry Bouveng
Ledamot

Agneta Tjärnhammar
Ledamot

Bodil Toll
Ledamot

Marcus Svinhufvud
Ledamot

Håkan Svanberg
Ledamot

Agneta Hagström
Ledamot

Per Malmsten
Ledamot

Gunnel Jonsson
Ledamot

Annie Östlingsson
Ersättare

Fredrik Brodin
Ersättare

Anders Karlsson
Ersättare

Christina Sönnergren
Ersättare

Otto Svedenblad
Ersättare

Kommunstyrelse (KS)

Harry Bouveng
Ordförande

Tommy Cumselius
Ledamot

Bodil Toll
Ersättare

Agneta Tjärnhammar
Ersättare

Håkan Svanberg
Ersättare

Per Malmsten
Ersättare

Barn och Utbildningsnämnden (BUN)

Marcus Svinhufvud
Ordförande

Jimmy Norell
Ledamot

Håkan Falk
Ersättare

Lena Poolsaar
Ersättare

Socialnämnden (SON)

Anders Karlsson
Vice ordförande

Fredrik Brodin
Ledamot

Gunnel Jonsson
Ersättare

Christina Sönnergren
Ersättare

Johanna Ekholm
Ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Otto Svedenblad
Vice ordförande

Bodil Toll
Ledamot

Agneta Tjärnhammar
Ersättare

Åke Jonsson
Ersättare

Jan-Erik Ljusberg
Ersättare

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnd (NAN)

Håkan Svanberg
Vice ordförande

Satu Goldbech
Ledamot

Tommy Cumselius
Ersättare

Åsa Brodin
Ersättare

 

Kultur och Fritidsnämnden (KFN)

Per Malmsten
Ordförande

Christina Sönnergren
Ledamot

Margaretha Gustafsson
Ersättare

Margita Ljusberg
Ersättare

Kommunens Revisorer

Göran Palmedal
Förste vice ordförande

Bernt Högberg
Ledamot

Sara Frykman
Ledamot

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.