Politisk styrning - nämndansvariga

Marcus Svinhufvud
Kommunstyrelsens Ordförande och Gruppledare

Lena Poolsaar
1:a vice ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Fredrik Sönnergren
Ordförande i Kommunfullmäktige

Jimmy Norell
Ordförande Kultur och fritidsnämnden 

Christina Sönnergren
Ordförande Socialnämnden

Otto Svedenblad
1:a vice ordförande Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Håkan Svanberg
1:a vice ordförande i Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

 

 

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunstyrelsen (KS)

Marcus Svinhufvud
Ordförande

Håkan Svanberg
Ersättare

Bodil Toll
Ersättare

Åsa Brodin
Ersättare

Otto Svedenblad
Ersättare

 

 

Barn- och Utbildningsnämnden (BUN)

Lena Poolsaar
1:a vice Ordförande

Håkan Falk
Ledamot

Gunnel Jonsson
Ersättare

Victor Moberg
Ersättare

 

Socialnämnden (SON)

Christina Sönnergren
Ordförande

Anders Karlsson
Ledamot

 

Lars Höglund
Ersättare

Margita Ljusberg
Ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Otto Svedenblad
1:a vice ordförande

Bodil Toll
Ledamot

Thomas Wanzelius
Ersättare

Göran Ekholm
Ersättare

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden (NAN)

Håkan Svanberg
1:a vice ordförande

Satu Goldbech
Ledamot

Christine Chiacchiaretta
Ersättare

Tommy Wagner
Ersättare

 

Kultur- och Fritidsnämnden (KFN)

Jimmy Norell
Ordförande

Fredrik Hammarwall
Ledamot

Markus Holmer
Ersättare

Lisa Sönnergren
Ersättare

 

Kommunens Revisorer

Göran Palmedal
1:a vice ordförande

Bernt Högberg
Ledamot

 

Södertörns överförmyndarnämnd

(gemensam nämnd för Botkyrka kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun,
Nynäshamns kommun, Salems kommun och Tyresö kommun)

Agneta Tjärnhammar
Ledamot

 

 

Södertörns upphandlingsnämnd

(gemensam nämnd för Haninge kommun och Nynäshamns kommun)

Jan-Erik Ljusberg
Vice ordförande

 

 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

(gemensam nämnd för Haninge kommun, Tyresö kommun och Nynäshamns kommun)

Håkan Svanberg
Vice ordförande

 

 

 

 

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.