Harry Bouveng

 • Kommunstyrelsens Ordförande

harry.bouveng@moderaterna.se
Tel: 08-520 681 93

Marcus Svinhufvud

 • Gruppledare för Moderaterna
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Barn och Utbildningsnämnden
 • Ordförande i Barn och Utbildningsnämndens arbetsutskott
  marcus.svinhufvud@moderaterna.se

Fredrik Sönnergren

 • Ordförande i Kommunfullmäktige

Per Malmsten

 • Ordförande i Kultur- och fritidsnämnd
 • Ordförande Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunala pensionärsrådet
 • Ledamot i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

per.malmsten@nynashamn.se

Håkan Svanberg

 • Vice Ordförande i Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnd
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Nynäshamns Stadskärneförening
 • Ledamot i SRV återvinning AB
 • Ledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
  hakan.svanberg@live.se

Tommy Cumselius

 • Ordförande i AB Nynäshamnsbostäder
 • Ordförande i Kommunfullmäktiges arvodesberedning
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ersättare i Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnd
 • Ombud i Nynäshamns Mark AB
 • Ombud i Nynäshamns stadskärneförening
 • Ombud i Stockholmsregionens Försäkrings AB
 • Ordförande i Tegeltraven Holding AB

Jan-Erik Ljusberg

 • Ordförande i Södertörns Upphandlingsnämnd
 • Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnd
 • Suppleant Nynäshamnsbostäder AB
 • Suppleant Tegeltraven Holding AB

Anders Karlsson

 • Vice ordförande i Socialnämnden
 • Vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott
 • Vice ordförande Socialnämndens biståndsutskott
 • Ersättare i Kommunfullmäktige

anders.karlsson@nynashamn.se

Jimmy Norell

 • 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Barn- och utbildningsnämnd
 • Ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • Ledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 

Agneta Tjärnhammar

 • Vice gruppledare för Moderaterna i Nynäshamn
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnd
 • Ledamot i Södertörns Överförmyndarnämnds
 • Ordförande i Samordningsförbundet Östra Södertörn agneta.tjarnhammar@nynashamn.se

Bodil Toll

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnd
 • Ersättare för ombud i Leader Stockholmsbygd 

Fredrik Brodin

 • Ledamot i  Socialnämnden
 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i  Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund
 • Ersättare i Kommunfullmäktiges arvodesberedning
  fredrik.brodin@nynashamn.se
  0709-105587

Otto Svedenblad

 • Ordförande i Styrelsen för Moderaterna i Nynäshamn
 • 1:e vice ordförande  Samhällsbyggnadsnämnd
 • 1:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
 • Ersättare i Kommunfullmäktige
  otto.svedenblad@telia.com

Annie Östlingsson

 • Ordförande i MUF Nynäshamn
 • Ersättare i Kommunfullmäktige

Gunnel Jonsson

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunfullmäktiges arvodesberedning
 • Ersättare i Socialnämnd
 • Ersättare i valnämnd

Christina Sönnergren

 • Ledamot i Kultur-och fritidsnämnden
 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämndens arbetsuskott 
 • Ersättare i Socialnämnd
 • Ersättare i Kommunfullmäktige

Agneta Hagström

 • Ledamot i Kommunala pensionärsrådet
 • Ersättare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Satu Goldbech

Åke Jonsson

 • Ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning
 • Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnd
 • Ordförande Valnämnd

Margaretha Gustafsson

 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnd
 • Ledamot Valnämnd

Håkan Falk

 • Ersättare i Barn- och utbildningsnämnd
 • Ersättare i Kommunfullmäktiges arvodesberedning

Johanna Ekholm

 • Ersättare i Socialnämnden

Åsa Brodin

 • Ersättare i Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnd
 • Suppleant AB Nynäshamnsbostäder

Lena Poolsaar

 • Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnd

Margita Ljusberg

 • Ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden
 • Ersättare i Kultur- och fritidsnänmdens arbetsutskott

Aline Varre

Foto: Fredrik Westerlund

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.