Våra politiker

Harry Bouveng

 • Kommunstyrelsens Ordförande

harry.bouveng@moderaterna.se
Tel: 08-520 681 93

Marcus Svinhufvud

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Barn och Utbildningsnämnden
 • Ordförande i Barn och Utbildningsnämndens arbetsutskott

marcus.svinhufvud@nynashamn.se

Bodil Toll

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 1:e vice ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
 • 1:e vice ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
 • Ersättare för ombud iLeader Stockholmsbygd 

 

Anders Karlsson

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • 1:e vice ordförande i Socialnämnden
 • 1:e vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott

anders.karlsson@nynashamn.se

Håkan Svanberg

 • Ordförande i Styrelsen
 • Ordförande Näringslivsberedningen
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunfullmäktiges arvodesberedning
 • Ledamot i Nynäshamns Stadskärneförening
 • Ledamot i SRV återvinning AB
 • Ledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Suppleant i AB Nynäshamnsbostäder
 • Suppleant Tegeltraven Holding AB
  hakan.svanberg@live.se

Agneta Tjärnhammar

 • Vice gruppledare
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ordförande i Södertörns Överförmyndarnämnds
 • Ordförande i Samordningsförbundet Östra Södertörn 

Jimmy Norell

 • 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Barn- och utbildningsnämnd
 • Ledamot i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • Ledamot iSödertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 

Fredrik Sönnergren

 • Ordförande i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Tommy Cumselius

 • Ordförande i AB Nynäshamnsbostäder
 • Ordförande i Kommunfullmäktiges arvodesberedning
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ombud i Nynäshamns Mark AB
 • Ombud i Nynäshamns stadskärneförening
 • 1:e vice ordförande i Näringslivsberedningen
 • Ombud i Stockholmsregionens Försäkrings AB
 • Ordförande i Tegeltraven Holding AB

Fredrik Brodin

 • Ledamot i  Socialnämnden
 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i  Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund

Per Malmsten

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Vice ordförande iKultur- och fritidsnämnd
 • 1:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämndens arbetsuskott
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Kommunala pensionärsrådet
 • Ledamot i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

per.malmsten@nynashamn.se

Annie Östlingsson

 • Ordförande i MUF Nynäshamn
 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Barn & Utbildningsnämnd
 • Ombud i Vårljus AB

Otto Svedenblad

 • Ledamot i Miljö & Samhällsnämnd

Johan Gillqvist Dahl

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 

Christina Sönnergren

 • Kassör i Styrelsen
 • Ledamot i Kultur-och fritidsnämnden
 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämndens arbetsuskott 
 • Ersättare i Socialnämnden

Georgios Tsiouras

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Södertörns Upphandlingsnämnd
 • Ombud i Letupa AB
 • Ombud i SRV återvinnings AB

georgios.tsiouras@nynashamn.se

C-G Hagström

 • Ledamot i Styrelsen

Gunnel Jonsson

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Socialnämnd
 • Ersättare i valnämnd

Rolf Gradin

 • Ombud i Bergholmens vägsamfällighet
 • Ersättare för ombud i Elfvikens torrläggningsföretag
 • Ombud i Nabbens vägsamfällighet
 • Ombud i Oxnögården, Ängsholmen samfällighetsförening
 • God man jordbruks- & skogsbruksfrågor i Gode män enl fastighetsbildningslagen 
 • Ersättare för ombud iRistomta-Eneby torrläggningsföretag
 • Ombud i Stattnäs vägsamfällighet
 • Ombud i Storuddens vägsamfällighet
 • Ombud i Svärdsö södra vägsamfällighet
 • Ersättare för ombud i Södra Dyars torrläggningsföretag
 • Ersättare för ombud i Älby samfällighetsförening
 • Ombud i Örns vägsamfällighet

Agneta Hagström

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.