Våra Politiker

Harry Bouveng

Kommunstyrelsens ordförande & Gruppledare
harry.bouveng@moderaterna.se
Tel: 08-520 681 93

Marcus Svinhufvud

Kommunalråd med ansvar för Barn ochUtbildningsnämnden marcus.svinhufvud@nynashamn.se

Bodil Toll

Förste vice ordförande Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Anders Karlsson

Vice ordförande i Styrelsen & Förste vice ordförande Socialnämnden anders.karlsson@nynashamn.se

Håkan Svanberg

Ordförande i Styrelsen 
Ordförande Näringslivsberedningen
Ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunfullmäktiges arvodesberedning, Nynäshamns Stadskärneförening, SRV återvinning AB, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Ersättare i Kommunstyrelsen
Suppleant i AB Nynäshamnsbostäder, Tegeltraven Holding AB
hakan.svanberg@live.se

Agneta Tjärnhammar

Vice gruppledare
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ordförande i Södertörns Överförmyndarnämnds sex medlemskommuner, Samordningsförbundet Östra Södertörn och kommunfullmäktiges valberedning.

Jimmy Norell

Fredrik Sönnergren

Kommunfullmäktiges Ordförande

Otto Svedenblad

Ledamot i Miljö & Samhällsnämnden

Per Malmsten

Förste vice ordförande Kultur och fritidsnämnden

C-G Hagström

Annie Östlingsson

Ordförande i MUF Nynäshamn

Georgios Tsiouras

georgios.tsiouras@nynashamn.se

Ersättare i Kommunfullmäktige och Upphandlingsnämden Haninge – Nynäshamn

Rolf Gradin

Gunnel Jonsson

Åke Jonsson

Christina Sönnergren

Kassör i Styrelsen
Ledamot i Kultur-och fritidsnämnden