Rent, Snyggt och Tryggt

Alla ska kunna känna sig trygga när man rör sig i Nynäshamn oavsett plats och tid på dygnet. Hela Nynäshamn ska vara en lugn och trygg kommun.

I områden som kan upplevas som otrygga ser vi att det kan behövas förebyggande åtgärder såsom trygghetskameror och bättre belysning. Vi vill ha bättre polisiär synlighet för att upprätthålla lag och ordning.

Vi ska också ytterligare öka tryggheten genom snyggare och fräschare utemiljöer med effektiv klottersanering, förbättrad renhållning och satsningar på underhåll av kommunens fastigheter, gator och vägar. Mörka utemiljöer ska få bättre belysning och otrygghetsskapande buskage ska tas bort.

Vi vill satsa på:

  • Fler trygghetskameror
  • Fortsatt satsning på grannsamverkan och grannstödsbil
  • Ökad närvaro av polis, trygghetsvärdar och ordningsvakter
  • Trygghetsvandringar
  • Bättre belysning – färre mörka buskage.

Det ska vara svårt att begå brott i Nynäshamn. Det är mycket kvar att göra – men vi är på rätt väg.

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.