Levande året runt

Nynäshamn har med sitt läge unika förutsättningar att vara ett förstahandsval för turister och de som vill flytta ut och bosätta sig i en lantlig skärgårdsidyll. Mycket av det som finns i gästhamnsområdet idag är bra men det kan bli ännu bättre. Det vill vi moderater åstadkomma genom att driva på utvecklingen av hamnområdet så det blir en stadsdel som är mer tillgänglig och levande året om.

Vi vill:

  • Snarast påbörja en försiktig, småskalig, utveckling av hamnområdet omkring stationen och gästhamnen.
  • Flytta infarten till färjeterminalerna till dagens utfart för att frigöra mer utvecklingsbar mark i hamnområdet och minska trafiken.
  • På sikt flytta all färjetrafik till Norvik och knyta samman hela hamnområdet från Frejas holme till Sjötelegrafen med bostäder, strandpromenad, caféer och parker.

 

Den här utvecklingen vill vi genomföra i samverkan med invånare, befintliga och nya näringsidkare för att säkerställa att den nya stadsdelen bibehåller den småskaliga charm som idag finns i gästhamnsområdet.

Det är mycket kvar att göra – men vi är på rätt väg.

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.