Framtidens Nynäshamn

För oss moderater är en bra skola en självklar förutsättning i ett modernt samhälle. Vi arbetar för en skola som ser varje elevs potential och som ger var och en möjlighet att växa och utveckla sina unika färdigheter oavsett bakgrund.

Vi har inlett arbetet med att bygga upp skolan igen genom att fokusera på att skapa en trygg och bra arbetsmiljö för elever och personal. Vi är övertygade om att goda studieresultat förutsätter gedigna, friska och funktionella lokaler som fungerar såväl för dagens som framtidens behov. Vi har arbetat fram en långsiktig plan för våra skollokaler som ser till att dyra hyrlösningar och slitna byggnader ersätts av permanenta, ändamålsenliga lokaler. Under mandatperioden har vi bland annat beslutat om:

  • Ny förskola Sunnerby
  • Ny lågstadieskola Gröndalsskolan
  • Renovering av Tallbackaskolan
  • Ny skola i Sunnerby som ska ersätta Kyrkskolan och Sunnerbyskolan
  • Nya resursenheter för att hjälpa elever med stora behov av särskilt stöd

 

Vi vill fortsätta den förändringsresan under kommande mandatperioder genom att fortsätta arbeta för:

  • Ny skola i Ösmo som ersätter Vanstaskolan
  • Ny skolbyggnad för Viaskolans högstadium
  • Ny förskola i Ösmo som ersätter paviljongerna på Viksängen

 

Vi moderater har de senaste åren arbetat hårt för att skapa bättre organisation inom skolan. Vi har startat lärarutbildning och förskollärarutbildning på Campus Nynäshamn och fokuserat på arbetsmiljö och likvärdighet.

Det är mycket kvar att göra – men vi är på rätt väg.

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.