Fler arbetstillfällen i kommunen

Vi moderater vill underlätta för nyföretagande i hela Nynäshamns kommun och vi vill erbjuda företagarna en hög servicenivå̊ samt förenkla nödvändiga processer.

Utvecklingen av Campus Nynäshamn har de senaste åren varit fantastisk. Nu erbjuds flera yrkeshögskole- och högskoleutbildningar inom områden där chansen till arbete är stor. Det lyfter synen på utbildning i kommunen och erbjuder möjligheter för fler medborgare att utvecklas.

Vi har för avsikt att fokusera på:

  • Snabbspår för att ta fram verksamhetsmark med markområden i olika stadier av färdigställande. Etableringen av Norviks hamn innebär stora möjligheter att utveckla näringslivet och antalet arbetstillfällen i kommunen. För att tillvarata den möjligheten jobbar vi aktivt med att sätta stort fokus på att framskaffa verksamhetsmark, för såväl större som mindre företag.

 

  • Utvecklingen av Campus Nynäshamn och vårt gymnasium är mycket viktiga pusselbitar för utvecklingen av hela Nynäshamns kommun. Detta bidrar till en högre utbildningsnivå vilket skapar vägar till arbete och underlättar det lokala näringslivets kompetensförsörjning.

 

  • Näringslivcentrum etableras i anslutning till Campus Nynäshamn – där kommun och näringsliv kan mötas. En mötesplats, för företagen i kommunen, där det kan arrangeras olika evenemang, hållas seminarier och ha en nära koppling till utbildningsområdet.

 

Det är mycket kvar att göra – men vi är på rätt väg.

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.