Aktiv fritid i hela Nynäshamn

Vi moderater vill erbjuda en meningsfull fritid för alla medborgare oavsett ålder, vare sig du föredrar fysisk aktivitet eller vill uppleva natur och kultur.

Nynäshamn har genom sin närhet till havet en stor potential att samla allt som har marin anknytning. Vi har en fantastisk skärgård och natur som erbjuder olika aktiviteter för våra invånare, men även turisttrafik till ett flertal länder, och reguljära båtlinjer.

Genom att ha ett fortsatt starkt samarbete med föreningslivet vill vi tillföra och bredda aktivitetsutbudet i hela kommunen ytterligare.

Vi vill:

  • Fortsätta att upprusta och utveckla området runt Kvarnängen som ett aktivt idrotts- och friluftcentrum. Här finns även en stor möjlighet till fortsatt utveckling i nära samarbete med föreningslivet.
  • Fortsätta att utveckla varje kommundel genom aktivitetszoner där vi efter samråd med invånare bestämmer vilka aktiviteter eller projekt som skall genomföras.
  • Marknadsföra och etablera Nynäshamn som en kommun för kultur inom t.ex. musik, revy, dans och teater.

 

Ett breddat kultur-och fritidsutbud samt ett ännu bättre nyttjande av vårt havsnära läge är vårt mål för de kommande åren.

Det är mycket kvar att göra – men vi är på rätt väg.

 

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.