Moderaterna i Nynäshamns föreningsstyrelse

Ordförande – Otto Svedenblad otto.svedenblad@nynashamn.se

Vice ordförande –  Tommy Cumselius

Ledamot / Kassör –  Satu Goldbech

Ledamot / Sekreterare – Christine Chiacchiaretta

Ledamot / Valledare – Håkan Falk

Ledamot / Medlemsanvarig –  Jimmy Norell

Ledamot / Utbildningsansvarig –  Anders Karlsson

Ledamot / Rep. för MUF – Annie Östlingsson

Adjungerad / KSO – Marcus Svinhufvud

 

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.