Moderaterna i Nynäshamns föreningsstyrelse

Ordförande – Otto Svedenblad

otto.svedenblad@nynashamn.se

Vice ordförande –  Tommy Cumselius

Ledamot & Kassör –  Satu Goldbech

Ledamot & Sekreterare – Christine Chiacchiaretta

Ledamot / Valledare – Håkan Falk

Ledamot –  Jimmy Norell

Ledamot / Utbildningsansvarig –  Anders Karlsson

Ledamot – Jean-Claude Menot

Ledamot / Rep. för MUF – Annie Östlingsson

 

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.