Styrelsen

Moderaterna i Nynäshamns föreningsstyrelse

Ordförande – Otto Svedenblad

otto.svedenblad@nynashamn.se

Vice ordförande –  Anders Karlsson

Ledamot & Kassör –  Christina Sönnergren

Ledamot & Sekreterare –  Carl-Gerhard Hagström

Ledamot –  Tommy Cumselius

Ledamot & Medlemsansvarig –  Katarina Svinhufvud

Ledamot & Utbildningsansvarig – Jimmy Norell

Ledamot Gunnel Jonsson

Ledamot / Rep. för MUF – Annie Östlingsson

Adjungerade:

Gruppledare – Harry Bouveng

Valledare – Håkan Falk

Politisk Sekreterare – Aline Varre

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.