Moderaterna i Nynäshamns Intranät

Lägesrapport MSN Dec 2020

Här kommer en liten uppdatering av ärenden som kan vara av intresse.

Förhyrning av skollokaler enl Bun`s önskemål i Utsikten där kommunen sedan tidigare hyr lokaler för förskola och LSS-boende. Upphandling Södertörn har gett klartecken.

Hyran är marknadsmässig och hyrestiden uppgår till 5 år.

Ett återremitterat ärende – revidering av Samhällsbyggnasnämndens delegationsordning.

Här är det anmärkningsvärt att SN m Per Ranch reserverade sig med hänvisning till att de har överklagat  till Förvaltningsrätten – beslutet att flytta fastighetsavdelningen till Ksf. Beslutet har inte tagits i rätt ordning är anledningen. Allt är i sin ordning enligt kommunjuristen. Mp hängde på och reserverade sig också.

Övriga ärenden är bygglov, strandskydd mm

Nedanför är två dokument. 

  • Yttrande från MSN om Hållbart Byggande i Nynäshamns Kommun (ärendet kommer upp på KF på Torsdag 11 Feb) 

  • Ändringar Alliansen tog fram för Verksamhetsplanen 2021. (OBS – blev inget återremiss eftersom övriga deltog ej i beslut)

 

Med vänlig hälsning, Bodil

Lämna ett svar

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.