Moderaterna i Nynäshamns Intranät

Lägesrapport BUN Jan 2021

Då har Barn och Utbildningsnämnden återigen samlats för sammanträde, vilket avhölls onsdagen den 27 januari. Även denna gång helt via Teams – vilket vi räknar med att fortsätta med under hela våren. Vi får se när pandemin släpper sitt grepp om samhället.

 

Det var till stora delar en ny nämndbesättning, då nämnderna som bekant valdes om för 2021-2022. För BUN innebar det att Håkan Falk (M) ersatte Annie Östlingsson, Tobias Östring (L) ersatte Mikael Persson som vice ordförande, och Eva Hartell blev ny ersättare. Karolina Starck (C) ersattes av Viktor Marklund, Clarence Eneroth (KD) ersatte Carina Kjestut, Rebecca Ädel (SD) ersatte Donald Löfving, Ie Frisén (S) fyllde en vakant post som ersättare, och Katrina Winter (V) blev ny ersättare istället för Carola Nygren. Så en hel del nya med andra ord.

 

4 – Val av arbetsutskott

Vi valde arbetsutskott, som utgörs av presidiet, dvs. jag, Tobias Östring (L) och Gill Lagerberg (S). Till detta har vi personliga ersättare – Jimmy Norell (M), Eva Hartell (L), samt Johan Forsman (S).

 

5 – Val av kontaktpolitiker 2021

Ett intressant och viktigt uppdrag, som går ut på att besöka verksamheterna och ge energi. Dock gör vi just nu inte några besök alls pga pandemin. Men förhoppningsvis nästa år.

6 – Förlängning av fotbollsprofil 2021-2022

Den stora punkten på dagordningen, och en verksamhet som varit föremål för mycket diskussion, och vi i BUN har känt att vi behövt lyfta frågan i större sammanhang – vilket vi gjorde vid senaste gruppmötet med både M och Alliansen. Vi har inte varit helt överens och det har varit olika former av kritik mot just denna profil. En del befogad, och en del obefogad. Vi kan vara trygga med att vi har ett upphandlat avtal, och att fakturering sker enligt de rutiner som de ska. Den typen av kritik har förts fram av framför allt Sorundanet.

 

Den kritiken som väl kan vara mer befogad rör målsättning, vad ger det för effekt, de ekonomiska förutsättningarna – vi har en kostnad på 1,341 miljoner årligen men även intäkter i form av skolpeng – samt inte minst att profilen just nu är en profil på gymnasiet, men mer av en fritidssysselsättning på grundskolan – då verksamheten sker utanför skoltid. Vi ska därför utvärdera profilen under våren, titta mer på ekonomiska konsekvenserna, samt ta fram riktlinjer för hur vi ska ha profilverksamheter framöver. Detta ska vara klart senast september 2021, och vi kan då samtidigt besluta om framtiden för både denna profil, men även andra profiler. Om dessa åtgärder var vi överens i Alliansens BUN-grupp vilket bådar gott inför framtiden. Vi vill nog egentligen ungefär samma sak – men behöver räta ut några frågetecken.

 

Vid omröstningen blev det bifall till förlängning – efter votering – och M, C och S röstade ja, SD, Sorundanet och MP röstade nej, medan L och KD avstod från att delta i beslut.

 

7 – Avhämtningsbara matlådor för gymnasieelever då distansundervisning bedrivs

Det handlar om att gymnasieelever ska kunna hämta matlådor vid en grundskola eller förskola nära hemmet. Detta var ett väckt ärende från S vilket till viss del redan var på gång, så det mötte inget motstånd från varken förvaltning eller nämnd. SD avstod från att delta i beslutet, med hänvisning till smittspridningsrisk – men matlådorna bokas i förväg, hämtas kylda och på tidpunkter då det inte är rusningstid, eller lunchtid för de andra barnen.

Vi fick även information om genomförda underhållsprojekt av skollokaler – av Claes Kihlström, fastighetschef. Även information om Covid-läget som är märkbart och påfrestande, men verksamheterna är fortsatt igång. Vi fick även information om förskolans systematiska kvalitetsarbete. Slutligen så uppdaterades nämndens årshjul – som är en översikt där vi kan se när nämnden kommer att få olika redovisningar under året.

Tveka inte att höra av er till mig om ni har några frågor eller funderingar kring barn- och utbildningsnämndens område.

Vänliga hälsningar,

 

Marcus Svinhufvud

Kommunalråd (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Lämna ett svar

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.