Moderaterna i Nynäshamns Intranät

Kultur & Fritidsnämnden AU Nov 2020

Beslutspunkter

§ 42/20 Svar på remiss – Medborgarförslag – Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner

Är väl inget att opponera oss emot. Godkänns .Kommer säkert upp i övriga nämnder också.

§ 43/20 Svar på medborgarförslag – Konstfrusen isbana på Stadshusplatsen

Trevlig nostalgisk idé, tyvärr finns inga pengar men vi behåller idén för framtiden

 

§ 44/20 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2021

Här finns ju hänsynstagande till tertialrapporter plus KS/KF-bestämda dagar så det är bara att

godkänna.

 

§ 45/20 Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2021

Finns som bilaga till detta mail.

En del lite hoppfulla framtidsmål 2021 – 2025 som kanske inte helt är realistiska men vi skall väl sikta högt

för att nå framåt. ( Ex. boklån till barn som minskat år från år men som man nu planerar skall öka )

 

Informationsärenden

§ 46/20 Handlingar till nämnd

§ 47/20 Stipendier 2020

Årets kulturperson, årets ledare samt årets förening.3 förslag diskuterades. Beslut informeras senare.

Blir ingen utdelningsfest i år men blänkare i NP.

§ 48/20 Stöd till Kultur- och fritidsverksamhet i Nynäshamns kommun

Info från H-M Akleye

§ 49/20 Regler för Evenemangsbidrag

Info från H-M Akleye

§50/20 Övriga frågor

Inga övriga frågor på tapeten

 

Hälsningar,

Per Malmsten

Vice Ordförande i Kultur och Fritidsnämnden

Lämna ett svar

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.