Moderaterna i Nynäshamns Intranät

KFN Lägesrapport Feb 2021

En kortfattad sammanfattning från dagens AU i KFN.

Förutom Mikael Persson och mig så ingår numera den gamla KF-chefen från Sossetiden, Christer Dahl.

Från tjänstemannasidan ingår Sune Hamrin samt nya KF-chefen Hans-Martin Akleye + Åsa Urberg sekreterare

Beslutspunkter

2/21 Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 3, 2020

Trots Coronapåverkan så lyckades KFn att prestera ett plusresultat totalt på 500 tkr. Simhallen backade mest med minus 1 Mkr tack vare tappade intäkter och

ökade kostnader, Anläggningar ( uthyrning av lokaler )  tappade 600 tkr i minskade intäkter och Biblioteken tappade intäkter på 400 tkr.

Kostnaderna för Bidragsgivning minskade med 500 tkr, Ung Fritid sparade in 700 tkr genom att inte ersätta vakans samt genom att hyra ut personal till skolorna,

Övrig verksamhet gick med 1,3 mkr i plus dels p.g.a ökade stads- och nämndbidrag med 400 tkr samt att en rad aktiviteter ställts in under Coronaåret.

Vi kan alltså bidraga med 500 tkr till övriga nämnder som säkerligen har behov av ett litet bidrag.

3/21 Förslag på fördelning av kontaktpolitiker i kultur- och fritidsnämnden 2021

Samtliga ordinarie och ersättare i KFn har delats upp så att vi kommer att besöka alla verksamheter och vara kontaktpersoner för att få ett närmare samarbete mellan

Politiken och verksamheterna

4/21 Föreningsstöd baserat på 2019 års verksamhet – med anledning av corona

Tack vare att föreningarna haft en begränsad verksamhet under 2020 så baseras stödet till föreningarna under 2021 på 2019 års siffror.

5/21 Ordförandeförslag – Utvecklingsplan Lövhagen

6/21 Ordförandeförslag – Utvecklingsplan Kvarnängen

Dessa bägge förslag skall återupplivas så att vi får utvecklingsplaner både för Lövhagen samt för Kvarnängen.

 

7/21 Behovsanalys – Vita Villan

Kyrkan i Sorunda har meddelat att man ej har behov av Vita Villan så Kulturskolan och Ung Fritid har bestämt att överta villan för bägges verksamheter.

Kulturskolan kan bedriva musikundervisning så att eleverna slipper åka in till Nynäshamn och Ung Fritid kan fånga upp ungdomar i Sorunda som då också får en närmare samlingsplats. Man har behov av att utnyttja övervåningen och där behöver man se över så att nödutgången är godkänd och uppfyller alla säkerhetskrav innan man kan ta den i drift.

8/21 Övriga frågor

C Dahl tog upp frågan om Sågen; vad händer med den. Sune informerade att den återgått till Skärgårdsstiftelsen och vi har ingen info vad som kommer att ske med huset/badplatsen.

Hans-Martin informerar om tidplanen för återöppning av Biblioteken

Under nästa nämndmöte ( 22/2 ) så kommer varje parti att få presentera sitt partis idéer om framtiden inom kultur-och fritidsområdet i Nynäshamn.

Vid pennan

Per Malmsten

Lämna ett svar

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.