Moderaterna i Nynäshamns Intranät

Inför KS 18 Feb 2021 – Harrys Kommentarer

KS Dagordning 2021-02-18

Ärenden

 • 23/21 Fastställande av dagordning   
 • 24/21 Ägardirektiv SRV Återvinning

Har saknats under lång tid och har flera gånger avfärdats pga. politiska skiljaktligheter mellan vänster och höger.  Nu i mer avskalad form, där det finns bred enighet mellan deltagande kommuner på KSO-nivå och det vore bra att få dessa fastställda. Vi är på alla sätt en liten spelare i samarbetet och sannolikt den största vinnaren, varför vi behöver vara så följsamma som möjligt.              

 • 25/21 Förlängd giltighetstid för kommunens biblioteksplan

Inte mycket att säga.  Tid har inte funnits att uppdatera med anl. av Corona.  Den gamla är f.ö. inte dålig.

 • 26/21 Rekommendation från Storsthlm att anta ny

överenskommelse om ungdomsmottagningar

 • 27/21 Revidering av policy mot givande och tagande av mutor
 • 28/21 Komplettering av beslutspunkt i kommunstyrelsen delegationsordning  med anledning av dataskyddsombudets rapport
 • 29/21 Svar på remiss DS 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service

Positivt att få ett statligt kontor. Vi yttrar oss positivt, men har redan fått veta att kontor kommer att etableras under början av 2022 och det skulle vara en sensation om så inte sker.

 • 30/21 Svar på remiss gällande Region Stockholms näringsliv- och tillväxtstrategi

Södertörnsgemensamt yttrande som möjligen är något ordrikt, men bl.a. även därför svårt att ändra i.

 • 31/21 Svar remiss – Granskning av vägplan – Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn

Även detta Södertörnsgemensamt, men med eget yttrande med fokus p åväg 225

 • 32/21 Svar på remiss – Strategi för friluftsliv i Stockholms län
 • 33/21 Svar på samråd avseende ändring av hamnverksamhet
 • 34/21 Återrapportering till vattenmyndigheterna och svar på väckt ärende från  Socialdemokraterna

Här är sossarna inte överens med förvaltningen om hur deras väckta ärende besvarats/behandlats. Tycker nog att det är tillräckligt bra

 • 35/21 Ny policy för kompetens och rekrytering

En positiv uppdatering av tidigare dokument

 • 36/21 Ny policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter
 • 37/21 Hantering av vissa förmåner samt avtal med personalföreningen Solön  och en nybildad veteranförening

Komplicerat på en del sätt och inte klockrent, men sannolikt det bästa man kan göra i dag. Bakåt i tiden har detta hanterats med vissa frågetecken.  Framåt kan man fundera över om vi ska äga stugor i Idre och på Gummerholmen

 • 38/21 Sommarjobbssatsningen 2021 – extraplatser genom samarbetsavtal

Bra åtgärder, men sossarna gillar inte att man samarbetar med fastighetsägarna.  Sommarjobben är väldigt svåra att hantera när man måste ta Covid-hänsyn, vilket vi ju faktiskt måste.

 • 39/21 Uppdrag om att utreda förutsättningarna inför en ersättning av  Vanstaskolan

Ett öppet utredningsuppdrag som sossarna av okända skäl inte gillar- Jag begriper inte varför.

 • 40/21 Verksamhetsmark vid sydvästra Segersängsmotet –

samhällsbyggnadsprojektet avslutas

Kan man tycke både det ena och andra om, men pengarna att avsluta utredningar finns ju inte efter tidigare KS-beslut

 • 41/21 Revidering Riktlinjer för Markanvisning

Svårt att säga vad man ska tycka om detta. Egentligen tror jag att detta är onödigt arbete, då det lär vara svårt att hitta hela vägen fram i alla detaljer och politiken ska väl också kunna döma av i oklara situationer.

 • 42/21 Inriktningsbeslut angående ansökan om markanvisning på del av  fastigheten Vansta 5:38 i Ösmo

Att bygga billiga, mindre hyresbostäder i allmännyttig regi, tycker vi är bra och förstår inte riktigt varför S inte gillar det. Dom kopplar det till att dom inte gillar Ösmos utveckling över huvud taget, så länge de själva inte kan vara ledande i processen.  Jag förstår inte riktigt hur de tänker, vilket gör det svårare att kommentera.

 • 43/21 Försäljning av mark, del av Yxlö 1:7
 • 44/21 Lantmäteriförrättning av gemensamhetsanläggning för väg i Sunnerby  industriområde
 • 45/21 Fallskada på Kaptensgatan
 • 46/21 Uppsägning av sammanträdeslokaler, Folkets Hus Nynäshamn

Nödvändigt och efter Corona känns det än mer motiverat än tidigare. NPs skrivning om lokaler långt bor tär lite svår att gilla.  Det har även tillförts ett antal lokaler i kommunhuset och skulle behovet uppstå går det att hyra lokaler till samma kostnad utan att behöva betala för ständigt nyttjande.

 • 47/21 Svar på motion – bygg om delar av sjukhuset till skola

SD- motion som stämmer överens med vad vi tidigare tyckt. Nu är sjukhuset dock mer eller mindre fullt med bl.a. nya verksamheter för Campus Nynäshamn som dessutom söker ytterligare lokaler. Ibland går saker väldigt mycket fortare än man tror. Tyvärr ganska sällan.  Byggnaden och bolaget bör enl. min uppfattning säljas till någon som kan utveckla platsen. Tyvärr har Covid sinkat processen.

 • 48/21 Svar på motion – Lokal för Nynäshamns bibliotek

Skulle gärna vilja bifalla, men vi måste ha ett bibliotek och det finns inga andra lokaler för tillfället och här är man även konkurrenskraftiga avs. hyran.

 • 49/21 Svar på medborgarförslag – Porrprevention i kommunens skolor
 • 50/21 Svar på medborgarförslag – Gör allmänna platser som kommunenansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner
 • 51/21 Svar på medborgarförslag – Installera kameror på tågstationer och  offentliga platser
 • 52/21 Svar på medborgarförslag – Installera kameror på tågstationen i  Nynäshamn, Backluraområdet samt parkeringar
 • 53/21 Svar på medborgarförslag – Kameraövervakning på allapendeltågsstationer inom kommunen samt vid alla parkeringar utomhus
 • 54/21 Svar på medborgarförslag – Önskar installation av kameror på offentliga  platser såsom buss- och tågstationer
 • 55/21 Väckande av ärende om arbetsmiljöproblem som eMeetings m m orsakar
 • 56/21 Val av fastighets- och investeringsutskott

Ska bestå av KSAU + 3 ytterligare ledamöter varav 1 Allians 1 S och 1 SD

 • 57/21 Val av Näringslivsberedning

Här skulle vi kunna prova med 6 ledamöter för de två återstående mötena. Den nuvarande laguppställningen kan kompletteras med Per Ranch så borde det vara klart.

Skulle det vara helt politiskt omöjligt har Tommy Cumselius erbjudit sig att stå tillbaka då det är väldigt kort tid kvar och här borde vi sikta åt samma håll.

 • 58/21 Anmälan av delegationsbeslut
 • 59/21 Skrivelser och beslut   
 • 60/21 Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen   
 • 61/21 Näringslivsfrågor   
 • 62/21 Kansliavdelningen informerar   
 • 63/21 Nya redovisningsregler – information   
 • 64/21 Information om den politiska rollen                 
 • 65/21 Nästa sammanträde 25 februari kl 09.00 – temadag   

 

Övriga frågor

Här kommer vi bl.a. informera om Kagghamra men även om Musikevenemang.  Har dock valt att inte lägga det till dagordningen i förväg av olika skäl.

Lämna ett svar

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.