Moderaterna i Nynäshamns Intranät

Lägesrapport BUN Mars 2021

Barn och Utbildningsnämnden 24/3-2021

Marsnämnden avhandlades relativt snabbt och smidigt på lite drygt 2,5 timme. Det var en del informationspunkter som tog lite tid.

35/21 Remissyttrande mål och budget 2022-2025

En potentiellt ganska stor punkt där oppositionen förstås vill göra mycket väsen och det märktes att de inte riktigt förstått hur processen går till. Först skickas en ram ut till förvaltningarna, i vårt fall med en uppräkning för volym och prisökningar på totalt c:a 30 miljoner, men sen får förvaltningen skriva ett yttrande som beaktas när den färdiga budgeten tas fram. Här har sedan varje parti möjlighet att göra sina prioriteringar, inför att man lägger sitt eget förslag till budget. S hade nog missuppfattat detta, då de ”vädjade” till oss att skjuta till mer medel. Jag tror att vi kommer att kunna ha hyggliga möjligheter att öka budgeten utöver den första ramen, men behoven är många, och det är inte lika enkelt att strö pengar omkring sig när man hanterar skattemedlen ansvarsfullt. S hade ju som bekant en ambition förra året att göra Nynäshamn till kommunen i länet med i särklass högst skatt. Det är mycket möjligt att de har något liknande på gång även i år, för så länge någon annan tar upp notan så är det förstås roligt att bjuda. Och då behöver man inte prioritera bort saker som att hyra dyra lokaler i onödan osv. Vi får se hur de andra partierna inom vänsterblocket agerar, men vi får väl förvänta oss ett antal olika skattehöjningar. Själva beslutspunkten här fick dock bifall i acklamation, och yttrandet i sig är bra och beskriver behoven fullgott.

 

36/21 Arbetssätt för framtagande av verksamhetsplan 2022

Här jobbar vi på samma sätt som förra året, med den enda ändringen att vi i år kommer tillåta fem representanter från facken, vilket möjliggör att även Vision och Skolledarna får plats bredvid Kommunal, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Det är de två minsta förbunden som inte kunnat medverka tidigare år, så även om arbetsgruppen blir lite större så är det ett tillfälle att göra facken lite mindre olyckliga. Det är ju inte alltid man får en sådan chans varför jag la ett sådant tilläggsyrkande. Bifall med acklamation.

 

37/21 Förlängning av beslut gällande tillfällig begränsning av antalet timmar i

förskola och pedagogisk omsorg

Detta handlar om att vi under pandemin minskat timmarna för arbetslösa och föräldralediga från 30 timmar till 15 timmar under våren 2020, men som vi sedan under hösten och denna vår haft en medelväg med 22 timmar. Beslut om förlängning har vi valt att göra i nämnden, och med två månader åt gången. Eftersom nästa nämnd är den 28 april och nästa period gäller maj-juni, så beslutade nämnden att ge arbetsutskottet mandat att fatta beslut den 13 april, vilket ger lite mer framförhållning för personal och berörda föräldrar. Det är förmodligen så att vi kommer att behöva förlänga perioden ytterligare.

Även om detta rör tillfälliga beslut under pandemin så har en stor diskussion blossat upp inte minst inom alliansen, där L vill hävda barnkonventionen och att även föräldralediga och arbetslösa ska erbjudas full tid. Det är ju även L och S som införde de 30 timmarna, som är något som de flesta kommuner inte erbjuder. Det lagstadgade är nämligen just 15 timmar. Samtidigt får jag kraftiga signaler från fack och personal att man vill att vi gör om och bara erbjuder de lagstadgade 15 timmarna. Det är som ni förstår inte ett lätt läge där det dras åt lite olika håll, men faktum är att det är hårt tryck på verksamheterna, och det sköts inte till några tillräckliga medel när man införde 30 timmar, trots att det innebar en stor förändring. Vi behöver fortsätta bygga förskolor, ersätta paviljonger, och fortsätta stärka personalen med pedagogiskt centrum, kompetensutveckling och förslagsvis ett tillskott för arbetskläder. m.m. Men frågan är om vi har råd med lyxen att erbjuda 30 timmar, som läget är just nu.

Bifall med acklamation.

 

38/21 Uppföljning av personuppgiftsbehandling – rapport från barn- och

utbildningsnämndens dataskyddsombud 2020

BUF var bäst i klassen men det fanns ändå synpunkter på GDPR-arbetet, varvid förvaltningen nu jobbar med åtgärder, och det kommer en återrapportering om hur arbetet fortskrider i juninämnden.

 

39/21 Utredningsuppdrag gällande revidering av skolskjutsriktlinjer

En punkt som främst handlar om att erbjuda skolskjuts till de elever som går på de särskilda undervisningsgrupper som inrättats på Stormogården (åk 7-9) respektive den nyöppnade Lillmogården (ÅK F-6) på Utsikten. Eleverna bor på olika håll i kommunen, och har särskilda behov som gör att de inte kan erbjudas denna undervisning annat än på just dessa platser. Det gör att det går att göra undantag för skolskjuts enligt lagstiftningen, dock bara för 6 månader åt gången. Utredningen visar att vi inte behöver ändra skolskjutsreglerna för detta, utan kan med lagstöd erbjuda detta till dessa elever.

Bifall med acklamation.

 

40/21 Svar på medborgarförslag – Inför rökförbud på skolområdet i anslutning

till gymnasieskolan

Anses besvarad, och med acklamation. Det finns redan ett rökförbud – även om det måhända inte efterlevs särskilt bra. Men ett ytterligare förbud behövs alltså inte.

 

41/21 Redovisning av delegationsbeslut 2021-03-24

42/21 Redovisning av inkomna klagomål, synpunkter och förslag 2021-03-24

43/21 Protokoll från F-samverkan och skyddskommittémöte 2021-03-11

Informationsärenden

44/21 Lokal uppföljning av Riktlinjer för nationella minoriteter och

minoritetsspråk

Information om ett yttrande som förvaltningen skickat in kring hur vi jobbar med just detta område.

45/21 Årlig uppföljning SAM

På förmiddagen genomförde förvaltningen en halvdag med tema Arbetsmiljö – den s.k. SAM-dagen. Den har funnits i tre år, och är ett mycket uppskattat tillfälle att prata arbetsmiljö. Under pandemin har man valt att ha två halvdagar per år istället, dels för att heldagar på Teams är påfrestande, men det ger också möjlighet till reflektion mellan tillfällena, och det blir lite oftare som frågorna lyfts.

46/21 Aktuellt på förvaltningen
Detta är en punkt där Lina dels svarar på en del aktuella frågor, men även håller nämnden uppdaterad om Covid-läget och andra nyheter.

Ta gärna kontakt om du har några frågor 

Bästa hälsningar,

Marcus Svinhufvud 

Lämna ett svar

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.