Moderaterna i Nynäshamns Intranät

BUN 16 December 2020 – Lägesrapport

Här är en liten information efter senaste arbetsutskottet och inför nämnden nästa vecka.

BUN 2020-12-16

• INFO: ESF-projekt
• INFO: Betyg åk 9
• Beslut: Sammanträdesdagar BUN
• Beslut: Sammanträdesdagar BUN AU

• Beslut: Breddad profilverksamhet
– Här handlar det delvis om att skapa riktlinjer för hur vi ska kunna bedriva profilverksamheter vid både grundskolor och gymnasieskolor. Det är i grund och botten ett beslut av rektorer. Vi är generellt positiva till profiler, av både valfrihetsskäl, men även för att locka elever att stanna kvar i våra skolor. Inte minst Gymnasiet har ju stora behov av att lyfta ambitionsnivån och attraktionskraften.

Ett konkret exempel som vi även fattar beslut om vid nämnden är fotbollsprofilen – som ju drivs i samarbete med AC Milan. Det finns mycket man kan tycka om den, och den är per definition inte en profil på högstadiet eftersom verksamheten bedrivs utanför skolschemat. Det är dock en populär verksamhet, och förvaltningen och verksamheterna vill ha kvar den. Den är nu på tredje året totalt, men andra läsåret sedan en riktig upphandling genomfördes.

Första året var det ju bråttom för dåvarande sossestyre att få igång detta. Så det finns mycket man kan säga om tillkomsten av denna verksamhet, och det går att tycka mycket om samspel mellan elitverksamhet och breddidrott. Det lyfts även mycket om den ekonomiska aspekten av det hela – då det kostar c:a 1,3 miljoner årligen.

Vi har dock fått preliminära siffror för intag vid gymnasiet till hösten 21, och det rör sig om 34 elever varav 29 från andra kommuner, och ansökningen är klar i februari. Så bara gymnasiet drar in en hel del skolpeng. Varje elev har olika skolpeng beroende på program men vid t.ex. SAM eller Ekonomi-programmet så är skolpengen c:a 90 000 kr). Så netto ger denna profil förmodligen ett bra tillskott ekonomiskt, och det sätter oss på kartan. Det skadar inte heller att Zlatan spelar i Milan.

Förslaget är nu att utvärdera under våren, och att ge förvaltningschef i uppgift att förlänga profilen för 2021-22 och att vi sen tar nytt beslut om 22/23, och vidare under tidiga hösten 2021.

• Beslut: Insatser elever i behov av stöd (Stormogården/Lillmogården)
Det här handlar om att vi öppnar en kommungemensam särskild undervisningsgrupp på Utsikten för yngre barn – dvs. F-6. Det finns redan liknande verksamhet för de lite äldre barnen vid Stormogården, varför man då vill kalla den nya gruppen för Lillmogården. Då det finns vissa negativa konsekvenser med att ha en resursskola väljer vi denna väg istället, men gruppen är tänkt att fungera ungefär som en resursskola. Det handlar alltså om de barn som har allra störst behov av att få ett mindre sammanhang.


• Beslut: Riktlinjer för tillsyn av fristående fritidshem


• Beslut: Yttrande över remiss – medborgarförslag nätverksfilter 1
• Beslut: Yttrande över remiss – medborgarförslag nätverksfilter 2
Dessa två medborgarförslag har goda avsikter, där det handlar om att hindra olämpligt innehåll på internet från att nå våra barn – och personalens – ögon. Det finns dock redan sådana filter i våra datorer, och på våra nätverk. Dock kan inte skolan ta ansvar för vad ett barn laddar ner på sin privata telefon med hjälp av 4G. Det är vårdnadshavares ansvar. Så svaret blir att det redan finns.


I övrigt så samlar vi ihop oss för nästa år, och vi är halvvägs in i mandatperioden. Jag har för avsikt att på det ena eller andra sättet publicera en sammanfattning av de viktigaste förändringarna som vi lyckats åstadkomma på kort tid, för att reda upp i en stor del av det kaos som långvarigt sossestyre faktiskt lett till. Allt var inte katastrof när vi tog över, men vi har rett ut en hel del. Jag lämnar er med denna ”cliffhanger” och förstås med uppmaning att ni gärna får höra av er om ni har några frågor kring främst frågorna som vi hanterar i Barn- och Utbildningsnämnden.

Vänliga hälsningar

Marcus Svinhufvud
marcussvinhufvud@gmail.com
0709-64 55 69

Ett svar

Lämna ett svar

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.