Moderaterna i Nynäshamns föreningsstyrelse

Håkan Svanberg
Ordförande
hakan.svanberg@live.se

Anders Karlsson      
Vice Ordförande
anders.karlsson@nynashamn.se

C-G Hagström

Christina Sönnergren

Gunnel Jonsson

Jimmy Norell

Tommy Cumselius

Lena Poolsaar

Annie Östlingsson
MUF representant

Harry Bouveng 
Kommunstyrelseordförande

Politisk styrning- nämndansvariga

Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande och Gruppledare

Marcus Svinhufvud
Kommunalråd med ansvar för Barn ochUtbildningsnämnden

Anders Karlsson
Förste vice ordförande Socialnämnden

Bodil Toll
Förste vice ordförande Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Per Malmsten
Förste vice ordförande Kultur och fritidsnämnden

Våra valda Kommunstyrelse och Nämndledamöter

Kommunstyrelsen

Harry Bouveng
Ordförande

Tommy Cumselius
Ledamot

Bodil Toll
Ersättare

Agneta Tjärnhammar
Ersättare

Socialnämnden

Anders Karlsson
Förste vice ordförande

Fredrik Brodin
Ordinarie ledamot

Gunnel Jonsson
Ersättare

Marianne Jonsson
Ersättare

 

Barn och Utbildningsnämnden

Marcus Svinhufvud
Ordförande

Jimmy Norell
Ordinarie ledamot

Annie Östlingsson
Ersättare

Lena Poolsaar
Ersättare

Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden

Bodil Toll
Förste vice ordförande

Fredrik Sönnergren
Ordinarie ledamot

Åke Jonsson
Ersättare

Johan Gillqvist
Ersättare

Kultur och Fritidsnämnden

Per Malmsten
Förste vice ordförande

Christina Sönnergren
Ordinarie ledamot

Margaretha Gustavsson
Ersättare