Namn: Bodil Toll

Ålder: 68

Yrke: Egenföretagare

Bor: Sorunda

Skriv till mig

Lär känna Bodil

Familj

Gift, 3 barn, 7 barnbarn, 2 hundar, en skock får.
 

Vad är det bästa med det området du bor i?

Fantastisk kulturmiljö på landsbygden.
 
När blev du politiskt aktiv och varför?
 
För ca 30 år sedan. Skolfrågorna
 
Vad är din motivation idag för att ställa upp som kandidat för Moderaterna i Nynäshamn?
 
Att få fortsätta på den inslagna vägen dvs bryta den socialistiska makten över Nynäshamn. Det tar mer än en mandatperiod att få till en förändring.
 
Vilka områden inom den lokala politiken intresserar dig mest och varför?
 
Skolfrågorna är de viktigaste frågorna. Utan bra skolor ingen inflyttning. Samhällsplanering är oerhört viktigt. Vi måste bejaka utvecklingen på landsbygden i positiv anda.
 
Om du fick bestämma själv, vad skulle ditt första beslut vara för ett bättre Nynäshamn?
 
VA – vi måste få till en  överföringsledning från Marsta reningsverk till Nynäshamn 
 
 

 

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.