Harry Bouveng Kommunstyrelsens ordförande och Gruppledare
harry.bouveng@moderaterna.se
Tel: 08-520 681 93

Moderaterna i Nynäshamn
Centralgatan 6
149 32 Nynäshamn
E-post: nynashamn@moderaterna.se

Följ oss gärna Moderaterna i Nynäshamn på Facebook. Klicka här.

Politisk styrning- nämndansvariga:

Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande och Gruppledare

Marcus Svinhufvud
Kommunalråd med ansvar för Barn ochUtbildningsnämnden

Anders Karlsson
Förste vice ordförande Socialnämnden

Bodil Toll
Förste vice ordförande Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Per Malmsten
Förste vice ordförande Kultur och fritidsnämnden

Så styrs Moderaterna i Nynäshamn:

Tommy Cumzelius             Ordförande
tommy@cumselius.se

Håkan Svanberg                Vice ordförande
hakan.svanberg@live.se

Agneta Tjärnhammar         Kassör
agneta.tjarnhammar@telia.com

C-G Hagström                    Valledare
veterco99@gmail.com

Gunnel Jonsson
jonsson.gunnel04@gmail.com

Agneta Hagström               Utbildningsansvarig
ahagstrom995@gmail.com

Ginger Eriksson                  Medlemsansvarig
ginger@kyrkvreten.se

Irina Martin                         Sekreterare
irina.a.martin@nynashamn.se

MUF
Annie Östlingsson
Ordförande

Harry Bouveng                   Kommunstyrelsens ordförande och Gruppledare (adjungerad)