Här nedan visar vi vilka som sitter i Moderaterna i Nynäshamns föreningsstyrelse.

Tommy Cumzelius, Ordförande
Håkan Svanberg, Vice ordförande
Agneta Tjärnhammar, kassör
Agneta Hagström
Tommy Wagner (MUF-ordförande)
Gunnel Jonsson, ledamot
Ginger Eriksson, medlemsansvarig
C-G Hagström, valledare
Irina Martin, sekreterare
Harry Bouveng, Oppositionsråd (adjungerad)